جشنواره ها و تخفیفات

تست آنلاین تعهد سازمانی

در روزگاری که تعهد سازمانی در معنای سنتی به مفهومی منقرض شده تبدیل شده است. سنجش تعهد سازمانی کارکنان در معنای جدیدی برای پاسخ دادن به سوالات زیر بسیار مفید است. چرا تعهد سازمانی پایین است؟ چرا افراد سازمان را ترک می کنند؟ برای حفظ کارکنان کجا باید کار کنیم؟

مدل تعهد سازمانی مییر و آلن

مدل تعهد سازمانی مییر و آلن

آلن و میر (۱۹۹۷) معتقد بودند که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می دهد و این پیوند احتمال ترک شغل را در او کاهش می دهد. آنان سه جزء را برای تعهد سازمانی ارایه داده اند:

۱- تعهد عاطفی
۲- تعهد مستمر
۳- تعهد هنجاری

«می‌یر» و «آلن » تعاریف تعهد سازمانی را به سه موضوع کلی وابستگی عاطفی، درک هزینه‌ها و احساس تکلیف وابسته می‌دانند.
تحقیقات زیادی که در ارتباط با تعهد سازمانی انجام شده بیانگر این مطلب است که ارتباط تعهد سازمانی با عملکرد شغلی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی مستقیم (مثبت) است ولی ارتباط آن باترک خدمت، غیبت وتأخیرکارکنان معکوس (منفی) است. لذا ماهیت ارتباط فرد با سازمان در هر یک از اجزاء سه‌گانه تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری متفاوت است.

لطفا پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، هر یک از عبارات را به دقت بخوانید و گزینه مناسب را در مقابل هر عبارت علامت بزنید.


تست رایگان تعهد سازمانی:

مقالات مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.