مرور رده

مهارت های نوشتن

کلیشه نویسی ممنوع!

کلیشه، کلمه یا عبارتی است که در نوشتن بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است. جمله ای همچون "عشق او مانند شکوفه گل رز بود" آنقدر در نوشتن استفاده شده است که…
ادامه مطلب ...