;
تست تعهد سازمانی OCQ
جعبه ابزار ذهنی www.mindtoolbox.ir


Allen and Meyers Organizational Commitment

تست تعهد سازمانی آلن و مایر

گزارش تفسیریسن شرکت کننده ده تا سیزده سال
جنسیت شرکت کننده مونث
تاریخ انجام آزمون تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۱۶ زمان:۱۲:۳۵:۱۵
مدت زمان انجام 3 دقیقه

مقدمه

جان مایر و ناتالی آلن در مقاله ای با عنوان “مدل سه مولفه ای تعهد” به تفصیل تعهد سازمانی را مورد بحث قرار داده اند. به عقیده مایر و الن سه نوع متمایز از تعهد سازمانی وجود دارد که در ادامه شرح می دهیم. هر کدام از انواع تعهد سازمانی تحت تاثیر عوامل متفاوتی به وجود می آیند:

 • تعهد سازمانی عاطفی
 • تعهد سازمانی مستمر
 • تعهد سازمانی هنجاری

هر سه شکل تعهد به شدت بر مدت اقامت کارکنان در سازمان تأثیر می گذارند. اما آنچه برای سازمان ها مهم است، شناخت هر نوع تعهد در کارکنان و تشویق تعهد عاطفی است. در واقع تعهد ناشی از نیاز یا هراس برای یک سازمان مزیت ایجاد نمی کند و آنچه مطلوب است، حضور در سازمان به دلیل تعهد عاطفی است.

بررسی نمودار (شمای کلی به صورت جدول)
مقیاس نمره خام درصد وضعیت
نمره تعهد سازمانی کل 91 از 168 54% متوسط
تعهد عاطفی 31 از 56 55% متوسط
تعهد مستمر 25 از 56 45% متوسط
تعهد هنجاری 35 از 56 63% بالا


میزان تعهد به عوامل متعددی بستگی دارد و می تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال، به طور فرضی در نظر بگیرید، فردی با یک شرکت تحقیقاتی بازار پرسود کار می کند و دستمزد هنگفتی دریافت می کند. در این شرایط، این احتمال وجود دارد که فرد در جایی که از ماندن در شرکت خوشحال است، تعهد عاطفی داشته باشد؛ اما همچنین می تواند تعهد مستمر داشته باشد، زیرا نمی خواهد از دستمزد و آسایش آن شغل صرف نظر کند. در نهایت، با توجه به ماهیت شغل، فرد نیاز به ماندن در شغل را احساس می کند که منجر به تعهد هنجاری می شود.بررسی نمره کلی تعهد سازمانی شما
مقیاس نمره خام نمره (درصد) شدت
نمره کلی تعهد سازمانی 91 54 % متوسط


شدت شاخص نمره کلی تعهد سازمانی در شما خیلی بالا است.

نمره کلی شما در تست تعهد سازمانی 91 از 295 می باشد که در محدوده متوسط قرار دارد

نمره کلی شما نشان گر این است که آیا شما منافع شخصی خود را به سازمان ترجیح می دهید یا چشم انداز و اهداف سازمان برای شما از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ نمره بالاتر یا به عبارتی تعهد سازمانی بالاتر نشاندهنده این است که کارمندان متعهد با سازمان خود ارتباط عاطفی دارند، با آن سازگار هستند و اهداف آن را درک می کنند. در کار خود مصمم تر هستند، بهره وری نسبتاً بالایی از خود نشان می دهند و در ارائه حمایت از سازمان و دیگر کارکنان فعال تر هستند. نمره کل از سه مولفه تشکیل شده است که در زیر به تفکیک نمرات خود را مشاهده خواهید کرد.مولفه های تست تعهد سازمانی

تست تعهد سازمانی سه زیرمولفه را اندازه گیری می کند. 1- تعهد عاطفی 2- تعهد مستمر 3- تعهد هنجاری

 • تعهد عاطفی‌: بعد عاطفی  به دلبستگی عاطفی کارکنان و تعیین هویت شدن و  مشارکت در سازمان اشاره می کند.و بیشتر تحقیقات انجام شده در بخش تعهد سازمانی روی تعهد عاطفی متمرکز هستند.
 • تعهد مستمر: تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداشهای ناشی از ماندن در سازمان می شود.تعهد مستمر درک هزینه را توسعه می دهد (سود در مقابل ضرر)،و مستلزم آن است که کارکنان از این سودها و ضررها آگاه باشند
 • نهایتا بعد سوم تعهد سازمانی بعد هنجاری است که یک نوع احساس وظیفه برای ادامه کار در سازمان را منعکس می کند . و کارکنان با سطح بالای تعهد هنجاری احساس می کنند که آنها باید با سازمان باقی بمانند.

تعهد عاطفی

مقیاس نمره خام نمره (درصد) شدت
تعهد عاطفی 31 55 % متوسط

اولین نوع تعهد سازمانی که به آن تعهد عاطفی گفته می شود، به میزان تمایل کارکنان برای ماندن در سازمان مربوط می شود. اگر یک کارمند از لحاظ عاطفی به سازمان خود متعهد باشد، تمایلی به خروج از سازمان ندارد، احساس می کند در سازمان نقش مفیدی به عهده دارد و از شرایط کار خود رضایت دارد. کارکنانی که به لحاظ عاطفی متعهد هستند، در سازمان احساس ارزشمندی می کنند و به عنوان سفیران سازمان خود عمل می کنند، و به همین دلیل دارایی های بزرگی برای سازمان ها به شمار می روند. نشانه های تعهد عاطفی عبارتند از:

 • تمایل به دستیابی به اهداف سازمانی
 • تمایل به کمک به پیشرفت شرکت
 • انگیزه برای عملکرد موثر
 • شرکت در جلسات و بحث های تیمی
شدت شاخص تعهد عاطفی در شما پایین است و این نشان می دهد که ویژگی تعهد عاطفی در شما در حد پایین وجود دارد.

تعهد مستمر

مقیاس نمره خام نمره (درصد) شدت
تعهد مستمر 25 45 % متوسط

تعهد مستمر به میزان احساس نیاز کارکنان به ماندن در سازمان مربوط می شود. در تعهد مستمر، کارکنان تمایلی به خروج از سازمان ندارند؛ اما دلیل آن این است که به ماندن در سازمان نیاز دارند. به عبارت دیگر تعهد مستمر در نتیجه هزینه های ناشی از ترک سازمان ایجاد می شود. دلایل نیاز کارکنان به ماندن در سازمان ها متفاوت است، اما دلیل اصلی آن فقدان جایگزین های شغلی و دستمزد است.

یک مثال خوب از تعهد مستمر زمانی است که کارکنان احساس می کنند باید در سازمان بمانند، زیرا اگر به سازمان دیگری نقل مکان کنند، حقوق و مزایای جانبی آنها بهبود نمی یابد. در مقابل کارکنانی که به لحاظ عاطفی متعهد هستند، ممکن است از کار خود ناراضی باشند، اما با این وجود مایل به ترک سازمان نیستند. تعهد مستمر تا حد زیادی به فرهنگ سازمانی بستگی دارد. سازمان های حمایت کننده معمولاً کارمندان متعهد مستمر دارند.

شدت شاخص تعهد مستمر در شما پایین است و این نشان می دهد که ویژگی تعهد مستمر در شما در حد پایین وجود دارد.

تعهد هنجاری

مقیاس نمره خام نمره (درصد) شدت
تعهد هنجاری 35 63 % متوسط

تعهد هنجاری زمانی رخ می دهد که فرد احساس می کند باید در سازمان بماند، چون در قبال آن وظایفی دارد. کارکنانی که به لحاظ هنجاری متعهد هستند، احساس می کنند که باید در سازمان خود بمانند؛ اما نه به این دلیل که به ماندن در سازمان نیاز دارند. کارکنان متعهد هنجاری احساس می کنند که ترک سازمان برای آنها عواقب فاجعه باری خواهد داشت و نسبت به خروج از سازمان احساس گناه می کنند. دلایل چنین احساسی متفاوت است، اما اغلب این افراد نگران این هستند که با ترک سازمان، در دانش یا مهارت خلاء ایجاد شود و فشار کاری بر همکارانشان افزایش پیدا کند. چنین احساساتی می تواند بر عملکرد کارکنان شاغل در سازمان تأثیر منفی بگذارد. اعضای تیم تحت تأثیر تعهدات هنجاری ممکن است در یک شغل بمانند زیرا:

 • ترک سازمان بر عملکرد آن تأثیر می گذارد
 • سازمان به آنها آموزش داده و از رشد حرفه ای آنها حمایت کرده است
 • سازمان به تلاش های آنها به اندازه کافی پاداش می دهد
 • سازمان با آنها رفتار مثبت و محترمانه ای داشته است
شدت شاخص تعهد هنجاری در شما پایین است و این نشان می دهد که ویژگی تعهد هنجاری در شما در حد پایین وجود دارد.

پاسخ شما به سوالات

در جدول زیر پاسخ شما به هریک از سوالات آورده شده است. .

پاسخ ها
شماره سوال جواب شما
1 خیلی خوشحال می شوم که مابقی دوره خدمتم را در این سازمان بگذرانم بسیار مخالفم
2 ازاین که درباره سازمان محل کارم باافرادخارج از سازمان صحبت کنم، لذت می برم. کمی مخالفم
3 واقعا احساس می کنم که مشکلات این سازمان، مشکل خود من است. کاملا موافقم
4 فکر کنم به سادگی می توانم به همان اندازه ای که به این سازمان علاقه دارم، به سازمان دیگری نیز دلبستگی پیدا کنم نظری ندارم
5 در سازمان محل کارم خود را عضوی از خانواده احساس نمی کنم. نسبتا مخالفم
6 از لحاظ عاطفی علاقه چندانی به این سازمان ندارم. کاملا موافقم
7 این سازمان برای من معنی و مفهوم شخصی بسیار زیادیدارد. نسبتا موافقم
8 احساس تعلق زیادی نسبت به سازمان محل کار خود ندارم. کمی موافقم
9 از عواقب ترک کردن کار فعلی خود بدون دسترسی داشتن به کار دیگر، ترسی به دل راه نمی دهم. کاملا موافقم
10 در حال حاضر ترک کردن محل کار برایم دشوار است، هر چند ممکن است به اینکار نیز تمایل داشته باشم. نسبتا موافقم
11 اگر هم اکنون تصمیم به ترک سازمان محل کارمی گیرم زندگیم به شدت از هم گسیخته می شود. کاملا موافقم
12 ممکن است هم اکنون ترک سازمان برایم بسیار پر هزینه و زیانبار باشد. نظری ندارم
13 در حال حاضر، باقی ماندن در سازمان محل کارم به همان اندازه که ناشی از ضرورت است، ناشی از تمایل شخصی خودم نیز میباشد. کاملا موافقم
14 احساس می کنم احتمال پیدا کردن کار دیگر کمتر از آن است که فکر ترک کردن این سازمان را در سر بپرورانم. بسیار مخالفم
15 یکی از عواقب جدی ترک کردن این سازمان کمبود کارهای موجود دیگر است. کاملا موافقم
16 یکی از دلایل اساسی ادامه کارم در این سازمان این است که ترک کردن آن؛ مستلزم از خود گذشتگی قابل ملاحظه ای است. چون ممکن استسازمان دیگر همه منافعی را که در این جا وجود دارد؛ تامین نکند نسبتا موافقم
17 فکر می کنم امروزه مردم بیش از حد سازمان یا محل کار خود را تغییر می دهند. کمی مخالفم
18 اعتقاد ندارم که شخص باید همیشه به محل کارش وفادار بماند. نسبتا مخالفم
19 به نظر من تغییر سازمان محل کار به هیچ وجه کاری غیر اخلاقی نیست کمی مخالفم
20 یکی از دلایل اصلی ادامه کارم بااین سازمان آن است که به اعتقاد من وفاداری مهم می باشد. بنابراین خود را ملزم می دانم در این سازمان باقی بمانم. نسبتا مخالفم
21 در صورتی که در جای دیگر کار بهتری به من پیشنهاد شود، ترک کردن سازمان محل کارم را صحیح می دانم بسیار مخالفم
22 اعتقاد به ارزش اخلاقی و وفادار ماندن به یک سازمان به من آموخته شده است. کمی مخالفم
23 روزگاری که مردم بیشترین مدت زندگی شغلی خود را در یک سازمان می ماندند؛ اوضاع بهتر بود. نسبتا مخالفم
24 دیگر معقول نیست که فردی بخواهد به عنوان طرفدار پروپا قرص سازمان معروف باشد. کمی مخالفم

منابع

 • مورهد و گریفین، رفتار سازمانی، ترجمه الوانی و معمار زاده (1374). تهران: مروارید
 • Allen, N. Meyer, J. (1997), Commitmentin the Workplace: Theory, Research andApplication, Sage, Newbury Park, CA,pp16-151
 • Antecedents,Correlation and Consequences of organization commitment"
;
پی دی اف
اشتراک
انجام تست