جست و جوی برچسب

استراتژی

مدل 5P استراتژی مینتزبرگ

رویکرد شما برای تدوین استراتژی چیست؟ خیلی از ما با استفاده از جلسات طوفان فکری و یا مطرح کردن ایده‌هایمان با…