مرور برچسب

اهداف SMART

اهداف SMART

اگر مي خواهيد با آسودگي خاطر به رختخواب برگرديد، با هدف از آن برخيزيد.جورج لوريمر آیا هرگز احساس کرده‌اید خیلی سخت کار می‌کنید اما به جایی…

تعیین هدف شخصی

بسیاری از افراد هر چه تلاش می کنند و زحمت می کشند به نظر می رسد به چیز  ارزشمند و دستاورد ارزشمندی دست پیدا نمی کنند. دلیل اصلی این امر این است که…