مرور برچسب

تئوری هدف گذاری لاک

تئوری هدف گذاری لاک

آنچه با دست‌یابی به اهداف‌تان به دست می‌آورید، به اندازه‌ی آنچه با رسیدن به آن اهداف از خود می‌سازید، مهم نیست. هنری دیوید ثورو، نویسنده و فیلسوف…