جست و جوی برچسب

توسعه فردی

خودکارآمدی چیست؟

آیا تا به حال به این موضوع فکر کردید؛ چه عواملی در انجام و پیش برد یک کار اهمیت دارد؟ این عوامل برونی هستند یا…

برنامه ریزی توسعه فردی

بهبود مهارت‌های خود، تمرینی که به عنوان توسعه فردی شناخته می‌شود، به خودی خود اتفاق نمی‌افتد. برخی از پیشرفت‌های…

توسعه فردی چیست؟

توسعه فردی یک فرآیند مادام العمر است. این روشی است که افراد می‌توانند مهارت‌ها و ویژگی‌های خود را ارزیابی کنند،…