مرور برچسب

حالت دفاعی

زبان بدن و نشانه های آن

تا به حال شده درموقعیتی قرار بگیرید که هرچه طرف مقابل‌تان بگوید باورتان نشود؟ آیا احساس می‌کردید یک جای کار می‌لنگد؟ شاید حس ششم‌تان مدام در گوش‌تان…