جست و جوی برچسب

حملات مهندسی اجتماعی

تعریف مهندسی اجتماعی

مهندسی اجتماعی اصطلاحی است که برای طیف وسیعی از فعالیت های مخرب حاصل از تعاملات انسانی به کار می رود.