مرور برچسب

رهبری

اصالت، جادوی رهبری

به این نتیجه رسیده‌ام که حداقل برای من، جست‌وجوی اصالت مسیر جدیدی است که در ادامه‌ی جست‌وجویی طولانی برای یافتن معنا در زندگی و انجام کار صحیح پیش

رهبری چیست؟

پرفسور وارن نیس می گوید:"رهبران کسانی هستند که کار درست را انجام می دهند و مدیران کسانی هستند که کار را درست انجام می دهند."دوایت آیزنهاور