جست و جوی برچسب

رهبری

آزمون انگیزه رهبری

جلسه سوم، آزمون انگیزه رهبری. با انجام این آزمون می توانید خودتان را در این موضوع بسنجید

رهبری چیست؟

پرفسور وارن نیس می گوید: "رهبران کسانی هستند که کار درست را انجام می دهند و مدیران کسانی هستند که کار را درست