جست و جوی برچسب

روانشناسی و معماری

نقش روانشناسی در معماری

روانشناسی محیطی مطالعه پیچیده بین مردم و محیط اطرافشان است. به عقیده جیفورد (Gifford) روانشناسی محیطی با شاخه اصلی…