جست و جوی برچسب

روانکاوی

مرکز روانکاوی در تهران

روانکاوی نظریه‌ای درباره عملکرد ذهن، اختلال‌های روانی و نام شیوه‌ای روان درمانی است که بر این فرض اساسی استوار است…