مرور برچسب

سیاه

روانشناسی رنگ سیاه

رنگ سیاه معانی نمادین متفاوتی دارد. اما واکنش های فردی به رنگ سیاه می تواند بسیار متفاوت باشد. به گفته دانشمند آلمانی هرمان فون هلمهولز، "سیاه یک…