تازه ها:

جست و جوی برچسب

مهارت نوشتن

یادداشت برداری از متن

هنگامی در حال انجام تحقیق یا مطالعه به طور غیر رسمی یا رسمی هستید، احتمالاً باید اطلاعات زیادی را بخوانید و یادداشت…

مخاطب نوشته ی شما کیست؟

دانستن یا پیش بینی اینکه چه کسی نوشته های شما را می خواند کلیدی موثر در نوشتن است. این مقاله اهمیت شناخت مخاطب…