مرور برچسب

هدف گذاری کوتاه مدت

اهداف SMART

اگر مي خواهيد با آسودگي خاطر به رختخواب برگرديد، با هدف از آن برخيزيد. جورج لوريمر آیا هرگز احساس کرده‌اید خیلی سخت کار می‌کنید اما به جایی…