جست و جوی برچسب

کاربرد مدل اقتضایی فیدلر

مدل اقتضایی فیدلر

سبک رهبریِ ذاتیِ شما کدام است؟ آیا بر روی به‌انجام رساندن وظایف تأکید دارید یا برقراری روابط محکم با اعضای تیم؟