مرور برچسب

HosheHaiajani5-3

مهارت همدردی با دیگران چیست؟

یکی ازعناصر مهم مهارت هوش هیجانی، مهارت همدلی است که در مقالات قبلی، آن را بررسی کرده ایم. یکی دیگر از این مهارت های ضروری، مهارت همدردی با دیگران است…