مرور برچسب

HosheHaiajani5-6

صحبت کردن درباره پول

در بسیاری از جوامع در سراسر جهان، یک تابو بزرگ در مورد صحبت کردن درباره پول وجود دارد. به عنوان مثال، از سنین کودکی یاد می گیریم که مودبانه نیست که…