مرور برچسب

maharatrahbari3-4

چطور الگوی کارمندان خود باشیم؟

بعضی از رئیس‌ها هستند که به همه می‌گویند تا دیروقت در شرکت بمانند و کار کنند ولی خودشان رأس ساعت ۵ شرکت را ترک می‌کنند تا به برنامه‌ی بدنسازی‌شان