مرور برچسب

maharatrahbari3-5

رهبری سطح 5

به نظر شما چه چیز باعث به وجود آمدن رهبران فوق‌العاده می‌شود؟ شجاعت‌؟ هوش بالا در کسب‌وکار؟ دانش تخصصی‌؟ توانایی سازمان‌دهی‌؟ رهبران فوق‌العاده،