مرور برچسب

maharatrahbari6-8

خلق و خوی یک رهبر

یکی از شرکت‌کنند‌گان کارگاه‌ آموزشی رهبری سازمانی که اخیرا برگزار کرده‌ام، در پاسخ به بحثی که درباره‌ی تأثیر خلق‌و‌خوی خوب رهبر بر عملکرد تیم انجام