مرور برچسب

maharatrahbari6-9

رهبری سخاوتمندانه

معنای واقعی زندگی کاشت درختانی است که قرار نیست زیر سایه‌شان استراحت کنیم. نلسون هندرسون در حال حاضر مشغول مطالعه‌ی کتاب فوق‌العاده‌ای به نام