مرور برچسب

Moteqaedsazi1-3

انواع روش های مذاکره

هدف از مذاکره، حل اختلافات بین افراد است. در طول مذاکره، به تفاوت دیدگاه ها، نیاز ها، اهداف، منافع و تفاوت های میان فرهنگ و پیشینه ی افراد توجه می…