مرور برچسب

neveshtan1-21

صدا (سبک) نویسنده

عبارت "صدا (سبک) نویسنده" درواقع سبک فردی نویسنده را توصیف می کند. این برای هر نویسنده ای منحصر به فرد است، اگرچه گاهی اوقات می تواند توسط دیگران…