مرور برچسب

Sokhanrani2-6

مدیریت کنفرانس مطبوعاتی

کنفرانس های مطبوعاتی رویدادهای رسانه‌ای هستند که می بایست نحوه ی مدیریت کنفرانس مطبوعاتی را آموخت. در این کنفرانس ها سعی می شود تا اعلامیه سازمان شامل…