مرور برچسب

sokhanrani3-1

ارائه ها و جلسات غیرحضوری

در اوایل سال 2020، ویروس همه گیر کرونا، تاثیر بسیاری بر مشاغل گذاشت و نحوه ی انجام آن ها را تغییر داد و جلسات غیرحضوری و دورکاری جای خود را به 3…