تست اوتیسم (کودک، نوجوان، بزرگسال)

تشخیص اختلال طیف اوتیسم (ASD) ممکن است دشوار باشد زیرا هیچ آزمایش و تست پزشکی مانند آزمایش خون برای تشخیص این اختلال وجود ندارد. پزشکان و دکتر متخصص سابقه رشد تکاملی و رفتار کودک را برای تشخیص مورد ارزیابی قرار می دهند. اختلال اوتیسم گاهی اوقات در ۱۸ ماهگی یا کمتر قابل تشخیص است. در سن ۲ سالگی تشخیص توسط یک متخصص باتجربه می تواند بسیار قابل اعتماد تلقی شود. با این حال بسیاری از کودکان تا سن بالاتر تشخیص نهایی را دریافت نمی کنند. برخی از افراد تا زمان بلوغ یا بزرگسالی تشخیص داده نمی شوند

دستورالعمل تست اوتیسم

---------------------------------------------------
این مقیاس شامل 50 عبارت است. در زیر هر عبارت چهار گزینه وجود دارد که توسط شخص یا ولی تکمیل می شود

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

این مقیاس برای بررسی علایم زیرآستانه ای اختلالات اتیستیک در بزرگسالان بهنجار ( طیف سنی 16 سال به بالا) نوجوانان و کودکان، توسط بارون کوهن،، ویل رایت، ، اسکینر،مارتین،، و کلوبلی. (2001)، در مرکز مطالعات اتیسم در کمبریج تهیه شده است. نسخه ی پارسی این مقیاس ، پس از کسب اجازه از پرفسور بارون کوهن، در مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک- تهران و گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی آماده شد. این نسخه در سایت مرکز مطالعات اتیسم کمبریج گذاشته می شود تا مورد استفاده ی کلیه پژوهشگران پارسی زبان خارج از ایران قرار گیرد. این مقیاس شامل 50 عبارت است. در مقابل هر عبارت چهار گزینه وجود دارد که توسط شخص یا ولی او تکمیل می شود. راهنمای تکمیل مقیاس به همراه شیوه نمره گذاری در ابتدای آزمون آمده است.
پایایی این مقیاس به دو روش همسانی درونی و آزمون باز آزمون محاسبه شده است. در روش همسانی درونی با استفاده از روش الفای کرونباخ همسانی درونی کل آزمون 0/67 و در روش باز آزمایی 0/70 محاسبه شده است. نقطه برش آزمون 32، درجه حساسیت 0/95 و ویژگی مقیاس 0/52 اعلام شده است. روایی از طریق روایی صوری تایید شده است. پایایی همسانی درونی هر کدام از زیر مقیاس ها به شرح زیر است : 1- زیر مقیاس مهارت های اجتماعی : 0/77 2- زیر مقیاس توجه به جزییات : 0/63 3- زیر مقیاس توجه به برگردانی : 0/67 4- زیر مقیاس تعاملات : 0/65 5- زیر مقیاس تخیلات : 0/65
سوالات و نحوه تفسیر تست با انتخاب رده سنی در سوالات ابتدایی تغییر میکند. پس توجه داشته باشید سن خود را به صورت دقیق انتخاب کنید.
نتایج این تست جایگزین مراجعه به روانشناس متخصص نمی باشد و صرفا یک غربالگری اولیه از وجود نشانه های اوتیسم می باشد.

مشخصات تست

تعداد سوال

زمان

تفسیر تخصصی

قیمت

به اشتراک گذاری

امتیاز 3.6 (29 مشارکت)
نمونه تفسیر
قیمت