تست هوش هیجانی بار - ان

با خودتان صادق باشید
سوالات را با دقت بخوانید و از بین گزینه های موجود، نزدیک ترین گزینه به جواب را انتخاب کنید

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

تست هوش هیجانی بار آن

تست هوش هیجانی بار – آن یکی از معتبرترین تست های سنجش هوش هیجانی است که به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرد. این تست برای مجموعه قابلیت ها، صلاحیت ها و مهارت های غیر شناختی دلالت دارد که توانایی فرد در پاسخگویی به فشارهای محیطی را مورد سنجش قرار می دهد. زیر مقیاس های این تست و مولفه های هوش هیجانی آن عبارتند از: خود آگاهی هیجانی، خود ابراز گری، احترام به خود، خود شکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، رابطه بین فردی، واقع گرایی، انعطاف پذیری، حل مسئله، تحمل استرس، کنترل تکانه، خوش بینی و شادمانی.

هوش هیجانی

سال‎ ها تصور می شد که هوش افراد (IQ) است که موفقیت آنان را در زندگی تعیین می‎کند. مدارس برای ثبت نام دانش آموزان در برنامه‎های مختلف و همچنین شرکت‎ها و کارفرمایان برای انتخاب افراد، از آزمون IQ استفاده می‎کردند. ولی در ده سال اخیر، محققان دریافته‎اند که IQ تنها شاخص موفقیت افراد نیست. اکنون توجه ها به سمت هوش هیجانی(EQ) است که به عنوان شاخصی مهم در موفقیت افراد محسوب می‎شود.
هوش هیجانی، نوع دیگری از هوش است که شامل درک احساسات خود برای تصمیم‎گیری مناسب در زندگی است. EQ توانایی کنترل حالت‎های اضطراب‎آور و کنترل واکنش‎هاست. این به معنی پرانگیزه و امیدوار بودن به کار و رسیدن به اهداف است. به طور کلی EQ، یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایر مردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد می‎باشد.

لزوم اندازه گیری و پرورش هوش هیجانی

با توجه به اهمیت هوش هیجانی در زندگی، لزوم دسترسی به ابزار سنجش مناسبی در این زمینه وجود دارد که متناسب با فرهنگ و جامعه‎ی ایرانی قابل کاربرد باشد. در این زمینه، ضمن جستجو در منابع اطلاعاتی، پرسشنامه هوش هیجانی بار – ان، به دلیل جامعیت، سادگی، تنوع سوالات و نابستگی به فرهنگ غیرایرانی، پیشنهاد می شود. این پرسشنامه در مورد میزان هوش غیرشناختی (هیجانی، شخصی و اجتماعی) گزارش می‎دهد و در محیط‎های آموزشی، صنعتی، بالینی و طبی قابل کاربرد است. سازنده معتقد است مقیاس‎های هوش هیجانی، وقتی با نمرات هوشبهر شناختی به کار رود، شاخص بهتری از هوش عمومی متعاقبا موفقیت بالقوه فرد در زندگی می‎باشد.

خرده مقیاس هاس تست هوش هیجانی بار-ان

«خود آگاهی هیجانی»: توانایی آگاه بودن و فهم احساس خود.

«خود ابرازی»: توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت‎های سازنده و بر حق خود.

«عزت نفس»: توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود.

«خود شکوفایی»: توانایی درک ظرفیت‎های بالقوه و انجام چیزی که می‎توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن.

«استقلال»: توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات هیجانی.

«همدلی»: توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آنها.

«مسئولیت‎پذیری اجتماعی»: توانایی بروز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، موثر و سازنده در گروه.

«روابط بین فردی»: توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیله‎ی نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می‎شود.

«واقع گرایی»: توانایی سنجش هماهنگی، بین چیزی که به طور هیجانی تجربه شده و چیزی که به طور واقعی وجود دارد.

«انعطاف پذیری»: توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط و موقعیت‎ها.

«حل مساله»: توانایی تشخیص و تعریف مشکلات، به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راه‎حل‎های موثر و بالقوه.

«تحمل فشار روانی»: توانایی مقاومت کردن در برابر رویدادها، موقعیت‎های فشارآور و هیجانات قوی، بدون جا زدن و یا رویارویی فعال و مثبت با فشار.

«کنترل تکانش»: توانایی مقاومت در برابر یک تکانش، سایق یا فعالیت‎های آزمایشی و یا کاهش آنها، همچنین توانایی کنترل هیجانات خود.

«خوش بینی»: توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرش‎های مثبت، حتی در صورت بروز بدبختی و احساسات منفی.

«شادمانی»: توانایی احساس خوشبختی کردن با زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شوخ.

مشخصات تست هوش هیجانی بار-ان

90 سوال

20 دقیقه

تفسیر تخصصی

11 هزار تومان