تست غربالگری اختلال دوقطبی

پرسشنامه اختلالات خلقی MDQ یک وسیله غربالگری (نه تشخیص) مفید جهت تشخیص طیف اختلالات بایپولار است که در سال 2000 میلادی توسط هرشفیلد و همکاران طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه از سه قسمت تشکیل شده است که قسمت اول از 13 سؤال تشکیل شده و بیماران را از نظر علائم و نشانه های مانیا و یا هایپومانیا در طول زندگی غربالگری می کند. قسمت دوم وجود علائم و رفتارهای مانیا یا هایپومانیا را به طور همزمان با تعیین بله / خیر مشخص می کند و بالاخره قسمت سوم سطح ایجاد اختلالات موجود در عملکرد کلی را بررسی می کند.

دستورالعمل تست دوقطبی

---------------------------------------------------
لطفا هریک از سوالات را به دقت بخوانید و مشخص کنید که در هفته گذشته، مورد سوال چقدر باعث ناراحتی شما شده است

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

تست اختلال دو قطبی یا همان بایپولار توسط جعبه ابزار ذهنی گردآوری شده و به صورت آنلاین قابل انجام می باشد. این تست توسط ایوان گلدبرگ روانپزشک و روان داروشناس آمریکایی طراحی شده است و می تواند تا حد زیادی اختلال دو قطبی در افراد را تشخیص دهد. البته برای تشخیص دقیق تر Bipolar disorder باید به یک روانشناس متخصص در این زمینه مراجعه کنید. در حدود يک نفر از هر 100 بزرگسال در طول زندگی خود دچار اين اختلال می شود. معمولا اين اختلالات بعد از سنين نوجوانی اتفاق می‌افتد. در سنين بالاتر از 40 سال اين اختلالات غير معمول است. مردان و زنان به يک اندازه در معرض ابتلا به اين اختلالات قرار دارند. از اختلال دو قطبی با عنوان افسردگی - شیدایی نام برده می‌شد. همان گونه که از نام آن استنباط می‌شود، کسی که دچار اختلال دوقطبی است دچار نوسانات خلقی شدید می باشد. این نوسانات معمولا هفته ها یا ماه ها طول می کشد و با آنچه مردم عادی در زندگی روزمره تجربه می کنند بسیار متفاوت است. خلق افسرده: احساس شدید افسردگی خلق شیدا: احساس شادمانی بسیار و ناامیدی خلق مختلط: به عنوان مثال خلق افسرده همراه با بی قراری و فعالیت بیش از اندازه ناشی از شیدائی افراد مبتلا به این بیماری دچار تغییرات شدید خلق می‌شوند که به صورت معمول در آخر دوره نوجوانی یا اوایل دوره بزرگسالی تظاهر پیدا می‌کند. این تست اختلال دو قطبی به شما کمک می کند تا متوجه شوید آیا نیاز به مشاوره با متخصصین در مورد اختلال دوقطبی دارید یا خیر. افراد مبتلا به این اختلال دچار تغییرات شدید خلق می‌شوند که به صورت معمول در آخر دوره نوجوانی یا اوایل دوره بزرگسالی تظاهر پیدا می‌کند. این تست را با توجه به آنچه شما در تمام عمرتان احساس و رفتار کرده اید پاسخ دهید. دستورالعمل انجام تست اختلال دو قطبی MDQ برای انجام این تست پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، رفتارهای خود را اخیرا تصور کنید و میزان مشابهت هر یک از سوالات و گویه ها را با انتخاب گزینه مورد نظر مشخص کنید. حدالامکان تلاش کنید به همه سوالات پاسخ دهید و هیچ سوالی را بی پاسخ رها نکنید.
پژوهشی که توسط هاردوی و همکاران (2005 (جهت بررسی اعتبار پرسشنامه MDQ انجام گرفت. همبستگی درونی این ابزار بر اساس آلفای کرنباخ 89/0 و پایایی آن بر اساس آزمون و باز آزمون 79/0 گزارش شد. مطالعه ای توسط تویس و همکاران (2008) انجام شد که نشان داد حساسیت و ویژگی این ابزار به ترتیب 90/0 و 88/0 نشان داده شده است. همچنین با حداکثر نقطه برش یعنی بیشتر از 9 حساسیت و ویژگی، این ابزار به ترتیب 90/0 و 88/0 نشان داد. در ایران مسائلی و همکاران (1391) این پرسشنامه را موردبررسی مجدد قراردادند. آنها پایایی کلی پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرنباخ 81/0 گزارش کردند. همچنین ضرایب همبستگی درونی هر سؤال با نمره کل بین 18/0 تا 64/0 محاسبه شد. نقطه برش، حساسیت و ویژگی به ترتیب 5/8 ،69 درصد و 76 درصد محاسبه گردید. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از چرخش واریماکس، ابزار نهایی از 3 عامل اساسی برخوردار شد.
برای انجام این تست پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، رفتارهای خود را اخیرا تصور کنید و میزان مشابهت هر یک از سوالات و گویه ها را با انتخاب گزینه مورد نظر مشخص کنید. حدالامکان تلاش کنید به همه سوالات پاسخ دهید و هیچ سوالی را بی پاسخ رها نکنید.
نتایج این تست جایگزین مراجعه به روانشناس متخصص نمی باشد و صرفا یک غربالگری اولیه از وجود نشانه های اوتیسم می باشد.

مشخصات تست تشخیص دو قطبی

15 سوال

8دقیقه

تفسیر تخصصی

49 هزار تومان

به اشتراک گذاری

امتیاز 3.6 (28 مشارکت)
نمونه تفسیر
49.000 تومان