تست 16 عاملی شخصیت کتل

تست تست کتل

تست 16 عامل شخصیت کتل توسط ریموند کتل طراحی شده است. ریموند کتل، روانشناس انگلیسی، در تحقیقات خود متوجه شد كه تغییرات در شخصیت انسان را می توان با استفاده از یك روش آماری شناخته شده به عنوان تحلیل عاملی با مدلی كه دارای شانزده متغیر (ویژگیهای شخصیتی) است، توضیح داد. پس از این کشف، وی به ساخت و ترویج پرسشنامه 16PF پرداخت. این تست شامل 178 جمله در مورد فرد است.

 به طور کلی بیشترین کاربرد تست شخصیت کتل در انتخاب شغل و رشته، انتخاب پرسنل و استخدام، مداخلات درمانی، مشاوره ازدواج برای پیش بینی سازگاری و رضایت از ازدواج و مشاوره تحصیلی می باشد.

ریموند کتل (1973)، شخصیت را به 16 بعد اساسی که آن‌ها را صفات عمقی نامید کاهش داد و با استفاده از روش تحلیل عوامل، پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل (PF16) را در پنج فرم A,B,C,D,E ساخت که بر اساس آن می‌توان ارزیابی کاملی از شخصیت هر فرد، به دست آورد. وی به هر عامل دو نام داده است؛ یکی برای نمره‌های بالا و دیگری نمره‌های پایین.

کتل این پرسشنامه را با استفاده از فهرست صفات شخصیت که توسط آلپورت و اودبر (۱۹۳۶) از ادبیات روانشناسی و روان‌پزشکی تدوین‌شده بود و شامل ۴۵۰۵ صفت بود تدوین کرد که در مرحله اول این صفات را به ۱۷۱ بعد محدود کرد و نهایتاً پس از محاسبه همبستگی متقابل این رگه‌ها و با استفاده از روش تحلیل عاملی آن‌ها را به ۳۶ بعد تقلیل داد. وی نهایتا پس از تحلیل عاملی مجدد ۱۶ عامل متمایز را تبیین کرد و به‌عنوان پرسشنامه ۱۶ عاملی کتل (16PF) مطرح ساخت.

کاربردهای تست شخصیت کتل

به دلیل مطالعات علمی کتل و نظریه 16 عاملی وی، این تست در بخش های مختلفی به کار می رود. آزمون شخصیت شناسی کتل در محیط های صنعتی، سازمانی، تحقیقاتی، آموزشی و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، روانشناسان بسیاری در مراکز خود از آن استفاده می کنند. به طور کلی بیشترین کاربرد این تست را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

 •  انتخاب شغل و رشته در زمینه مشاوره شغلی و تحصیلی
 •  انتخاب پرسنل برای مدیران و کارفرمایان
 •  مقاصد بالینی و درمانی جهت تشخیص بالینی و ایجاد پروتکل درمانی
 •  مشاوره پیش از ازدواج برای پیش بینی سازگاری و رضایت از ازدواج
 •  در مشاوره تحصیلی برای بررسی مشکلات تحصیلی و هیجانی

در تئوری و آزمون کتل 16 صفت عمیق وچود دارند که کتل آنها را عوامل مرتبه اول نامیده است و همچنین از ترکیب عوامل مرتبه اول نمرات جدیدی در 8 مقیاس بدست می آید که جنبه های اضافی تری از شخصیت را نمایان می کند و کاربردهای تشخیصی بالایی دارد که عوامل مرتبه دوم نامیده می شوند. در زیر عوامل مرتبه اول و دوم ه تفکیک لیست شده است.

عوامل مرتبه اول

 • A گرم بودن: مردم آمیزی در برابر مردم گریزی
 • B استدلال: استدلال انتزاعی در برابر استدلال عینی
 • C ثبات عاطفی: ثبات عاطفی در برابر بی ثباتی عاطفی
 • E تسلط: سلطه گری در برابر سلطه پذیری
 • F سرزندگی: سرزندگی در برابر دل مردگی
 • G آگاهی از قانون: با وجدان در برابر مصلحت گرا
 • H جسارت اجتماعی: جسور در برابر ترسو
 • I حساسیت: حساس و نرمخو در برابر غیرحساس و یک دنده
 • L هوشیاری: بدبین در برابر خوش بین
 • M انتزاعی بودن: رویا پرداز در برابر اهل عمل
 • N حریم: صریح در برار محافظه کار
 • O دلهره: بی اعتمادی اضطرابی در برابر اعتماد همراه با آرامش
 • Q1 گشادگی: تجربه گرا در برابر محافظه کار
 • Q2 اعتمادبنفس: متکی به خود در برابر متکی به دیگران
 • Q3 کمال گرایی: با اراده در برابر لذت گرا
 • Q4 تنش: مضطرب در برابر آرام

عوامل مرتبه دوم

 • برون گرایی: برون گرایی در برابر درون گرایی
 • اضطراب: اضطراب پایین در برابر اضطراب بالا
 • انعطاف پذیری: انعطاف پذیری در برابر یک دندگی
 • استقلال: استقلال در برابر وابستگی
 • کنترل غرایز: کنترل بالا در برابر کنترل پایین
 • سازگاری: سازگاری در برابر عدم سازگاری
 • قدرت رهبری: قدرت رهبری بالا در برابر قدرت رهبری پایین
 • خلاقیت: خلاقیت بالا در برابر خلاقیت پایین
به منظور ارزیابی خطای ناشی از زمان پایایی (Relialility‎‏) نسخه فارسی این آزمون به روش بازآزمایی (Test-Retest) ارزیابی شد. مواد و روشها: 234 دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران بررسی شدند که 208 نفر از آنان در آزمون دوم شرکت کردند. جهت حذف پاسخنامه‏‎‎‏هایی که بطور اتفاقی (Ranamly) پر شده بودند معیاری شامل 32 سوال-گزینه بکار گرفته شد. هفت نفر که امتیاز بالاتر از 7 (5/2 انحراف معیار بالای میانگین و بیشتر) داشتند حذف شدند. (میانگین 49/3 و انحراف معیار 41/1) پاسخ‌دهندگانی که به حداقل یکی از سوالات مربوط به یکی از عوامل مورد بررسی چه در آزمون اول و جه در آزمون دوم پاسخ نداده بودند از نمونه مربوط به آن عامل حذف شدند. حجم نمونه نهایی برای هر یک از عوامل حدود 189 نفر بود آزمون و بازآزمایی در شرایط یکسان و به فاصله 14 روز انجام شد. پایایی 15 عامل مورد بررسی در حدود 75% بدست آمده که جهت اسفاده اپیدمیولوژیک از یک پرسشنامه روانشناسی مناسب می‌باشد. پائین بودن ضریب همبستگی عامل B (هوش) را میتوان به علت استفاده از سوالات مشابه در دو نوبت آزمون دانست.
 •  این تست برای افراد بالای 16 سال طراحی شده است.
 • در این تست به هیچ وجه ، منظور نشان دادن "محسنات" یا " معایب" نیست. چه؛ این مفاهیم نسبی و مربوط به قلمرو اخلاقند. به عبارت دیگر صحبت از پاسخ "صحیح" یا "غلط" نیست ، زیرا ماهیت هر شخص متفاوت از دیگران است .
 • شما باید سوال ها را به ترتیب و با دقت بخوانید و پاسخ مورد نظر خود را بین دو امکان ( "بله" – "نه" یا آن که "بین این دو") انتخاب کنید.
 • سعی کنید خود را به یکی از دو پاسخ اصلی(بله ، نه) قانع کنید و پاسخ "بین این دو" را انتخاب نکنید؛ مگر آن که واقعا چاره ای نداشته باشید.
 • پاسخ "بین این دو " ممکن است با معانی مختلف در نظر گرفته شود : (نه بله است و نه آن که نه است) ، ( من نمی دانم) ، (سوال با من تناسب ندارد) ... .

تذکر

 1. شما باید از سوال یک شروع کنید و به ترتیب به سوالاتی که به دنبال آن می آیند پاسخ دهید و در هر حال نباید هیچ یک از سوالات را از قلم بیندازید(حتی اگر در مورد سوالی تردید دارید؛ معذالک به آن پاسخ دهید).
 2. در خواندن سوال ها و پاسخ دادن به آن ها درنگ نکنید. می توان به طور متوسط برای پاسخ دادن به هر سوال 10 ثانیه وقت گذاشت و در نتیجه به این پرسشنامه در ظرف تقریبا نیم ساعت پاسخ داد.

مشخصات تست

 • تعداد سوال

 • زمان

 • تفسیر تخصصی

 • قیمت

زمان سپری شده

00:00:00

دستورالعمل پرسشنامه 16 عاملی کتل

---------------------------------------------------
در این پرسشنامه پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما دربرابر سوال باشد

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

نمونه تفسیر
قیمت

به اشتراک گذاری

امتیاز 4.3 (7 مشارکت)