تست MMPI؛ تست شخصیت مینه سوتا

تست MMPI یا پرسشنامه شخصیت چندوجهی مینه سوتا (MMPI) یک آزمون روانسنجی بسیار معتبر و استاندارد شده در زمینه شخصیت بزرگسالان و آسیب شناسی روانی است. کاربرد تست MMPI در موارد زیر است:

  • غربالگری بالینی و تشخیص بالینی
  • شناخت شخصیت فرد مورد نظر
  • مشاوره خانواده
  • مشاوره قبل و بعد از ازدواج
  • انتخاب بهترین نوع درمان
  • مشاوره قبل از استخدام
  • مشاوره برای امور قضایی

دستورالعمل شخصیت مینسوتا

---------------------------------------------------
در این پرسشنامه پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما دربرابر سوال باشد

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

مشخصات تست MMPI - نسخه 370 سوالی

تعداد سوال

زمان

تفسیر تخصصی

قیمت

به اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram
Share on whatsapp
امتیاز 4.2 (26 مشارکت)
نمونه تفسیر
قیمت