تست MMPI؛ تست شخصیت مینه سوتا

تست MMPI یا پرسشنامه شخصیت چندوجهی مینه سوتا (MMPI) یک آزمون روانسنجی بسیار معتبر و استاندارد شده در زمینه شخصیت بزرگسالان و آسیب شناسی روانی است. کاربرد تست MMPI در موارد زیر است:

  • غربالگری بالینی و تشخیص بالینی
  • شناخت شخصیت فرد مورد نظر
  • مشاوره خانواده
  • مشاوره قبل و بعد از ازدواج
  • انتخاب بهترین نوع درمان
  • مشاوره قبل از استخدام
  • مشاوره برای امور قضایی

دستورالعمل شخصیت مینسوتا

---------------------------------------------------
در این پرسشنامه پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما دربرابر سوال باشد

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

مشخصات تست MMPI - نسخه 370 سوالی

تعداد سوال

زمان

تفسیر تخصصی

قیمت

به اشتراک گذاری

امتیاز 3.8 (31 مشارکت)
نمونه تفسیر
قیمت