تازه ها:

تست رغبت سنج استرانگ

تصمیم‌گیری درباره انتخاب رشته تحصیلی و شغل، یکی از مهمترین و سرنوشت‌سازترین موضوعات در زندگی هر فرد به حساب می‌آید. افراد معمولا یک سوم عمر خود را در محل شغل خود هستند، پس شغل افراد باید مورد علاقه آنها باشد. یکی از عوامل بسیار مهمی که باید در کنار شخصیت و استعداد مورد بررسی قرار بگیرد، علاقه افراد به محیط شغلی خود است. اگر علاقه فرد و رشته تحصیلی و شغل او متناسب نباشند فرسودگی شغلی و عدم رضایت از شغل و عدم موفقیت در شغل تنها برخی نتایج آن است.

زمان سپری شده

00:00:00

دستورالعمل تست شغلی تحصیلی استرانگ

---------------------------------------------------
در این پرسشنامه پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما دربرابر سوال باشد

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

در بسیاری از کشورهای دنیا برای کمک به انتخاب درست رشته تحصیلی و شغل دانشجویان و دانش آموزان از پرسشنامه استرانگ که پرکاربردترین و پراستفاده ترین پرسشنامه رغبت سنج است، استفاده می شود. یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت در دانشگاه ها و مدراس، تسهیل رشد حرفه ای و هدایت شغلی دانش آموزان می باشد. به این منظور لازم است شخص بتواند علایق، رغبت ها، توانایی ها و خصوصیات شخصی خود را بشناسد. در هدایت تحصیلی و مشاوره شغلی و مشاوره انتخاب شغل به دانش آموزان کمک می شود تا با شناخت و آگاهی از تمایلات و رغبت های خویش و شناخت کامل رشته تحصیلی و مشاغل گوناگون هدف خود را مناسب و درست انتخاب نمایند. این انتخاب و تصمیم گیری صحیح تحصیلی و شغلی برای هر فرد بالاترین اهمیت را دارد چرا که این انتخاب نه تنها بر خود فرد بلکه بر خانواده و جامعه نیز تاثیر می گذارد. دانش آموزان و دانشجویان و اشخاصی که جویای شغل و یا انتخاب رشته مناسب با استعداشان هستند می توانند با شرکت در این آزمون به شغل متناسب با علاقه خود پی برده و در آن جهت ادامه تحصیل داده و شغل و رشته انتخاب کنند. این پرسشنامه پیش بینی کننده مناسبی در زمینه انتخاب رشته به حساب می آید و می تواند به نحوی دقیق با در نظر گرفتن خصوصیات شخصیتی و رغبت افراد، انتخاب رشته صحیح را پیش بینی نماید.

تیپ های علاقه استرانگ
براساس این نظریه، افراد جامعه از نظر شخصیتی و رغبت در یکی از شش تیپ زیر قرار می گیرند:

  • واقع‌گرا (عمل کننده ها)
  • جستجوگر (متفکران)
  • هنری (آفرینندگان و هنرمندان)
  • اجتماعی (کمک کنندگان)
  • متهور یا جسور (سرمایه گذاران و رهبران)
  • قراردادی (نگهبانان و کارمندان)
    البته هر شخص ترکیبی از این ویژگی ها است و به نوعی بر اساس محیطی که در آن رشد یافته، یک ویژگی در او پرنگ تر و یک ویژگی در او کم رنگ تر است. اگر دقت کرده باشید: در یک محیط هنری، هنرمندان بیشتر رشد پیدا می‌کنند. پس بر این اساس اگر، الگوی شخصیتی یک فرد و الگوی محیطی او را بدانیم، می‌توانیم موفقیت او را پیش بینی کنیم.

در پژوهش حق شناس، عابدی و باغبان (1385) ضریب اعتبار مقیاسهای استرانگ به شیوه آلفای کرانباخ وباز ازمایی محاسبه شده که اعتبار به روش آلفا بین 88/0تا 92/0 برای موضوعهای کلی ، 45/0 تا 0/87 برای مقیاسهای رغبت اصلی، 0/74 تا 0/91 برای مقیاسهای سبک فردی بوده است. ضریب اعتبار باز آزمایی نیز بین 0/86 تا 0/91 برای موضوعهای کلی 0/61 تا 0/87 برای مقیاسهای رغبت اصلی ، 0/73 تا 87/0 برای مقیاسهای سبک فردی گذارش گردید. در این پژوهش روایی هریک از مقیاسهای استرانگ به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. روایی موضوعهای کلی از طریق همبستگی بین موضوعهای کلی و مقیاسهای فرم کوتاه رغبت سنج تحصیلی- شغلی هالند محاسبه گردید که همبستگی مثبت ومعنا دار بدست آمد. دامنه ضرایب بدست آمده بین 0/43 تا 0/66 متغیر بوده است و همچنین همبستگی درونی موضوعهای کلی مثبت و معنا دار بوده است.

قسمت اول: مشاغل (از سؤال 1 تا 107)

 

در این قسمت تست رغبت سنج استرانگ مشاغل متعددي در زیر ارائه شده است.

چگونگی احساس خود را در قبال انجام هر یک از این مشاغل مشخص کنید.

از این که در شغلی می توانید موفق عمل کنید یا خیر و یا در مورد میزان درآمدي که می توانید در آن شغل به دست آورید نیز فکر نکنید.

تنها به این مطلب فکر کنید که آیا دوست دارید در آن شغل مشغول به کار شوید یا خیر

 

قسمت دوم: زمینه‌هاي موضوعی (از سؤال 108 تا 152)

 در ادامه تست رغبت سنج استرانگ، حالا مشخص کنید که آیا به زمینه هاي موضوعی زیر علاقه‌مندید یا خیر.

 ممکن است که به برخی از زمینه ها علاقه مند باشید. صرف نظر از این که آنها را مطالعه کرده باشید یا نکرده باشید.

 

قسمت سوم: فعالیت‌ها (از سؤال 153 تا 236)

 در این قسمت تست رغبت سنج استرانگ، میزان علاقمندي خود را به فعالیت‌هاي زیر را مشخص سازید.

 اولین پاسخی که به ذهن‌تان می‌رسد را مدنظر قرار دهید.

 

قسمت چهارم: فعالیت‌های تفریحی (از سؤال 237 تا 265)

 در این قسمت تست رغبت سنج استرانگ، به یکی از گزینه‌هاي زیر پاسخ دهید.

 تا مشخص شود که نسبت به هر یک از طرق گذراندن اوقات فراغت خود که در زیر آمده چه احساسی دارید.

 

قسمت پنجم: افراد (از سؤال 266 تا 281)

 اکثر ما مشاغلی را انتخاب می‌کنیم که بتوانیم در آنها با افرادي که از معاشرت با آنها لذت ببریم کارکنیم.

 در این قسمت تست رغبت سنج استرانگ، مشخص کنید که از داشتن تماس‌هاي روزمره با افراد زیر چه احساسی خواهید داشت.

 اولین پاسخی که به ذهنتان می رسد را مدنظر قرار دهید.

 

قسمت ششم: ویژگی‌های شما (از سؤال 282 تا 290)

و نهایتاً قسمت پایانی تست رغبت سنج استرانگ، در این قسمت نشان دهید که چگونه فردي هستید.

مشخصات تست سبک های عشق ورزی LAS

تعداد سوال

زمان

تفسیر تخصصی

قیمت

به اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram
Share on whatsapp
امتیاز 3.7 (20 مشارکت)
نمونه تفسیر
قیمت
نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.