تازه ها:

تست طرحواره یانگ - نسخه 232 سوالی

در تست طرحواره یانگ، طرحواره ها پیش زمینه هایی هستند که بر اثر تجارب در نهاد انسان شکل می گیرند و به صورت یک عینک دید ما به دنیا را تغییر می دهند. شما وقتی عینک آبی به چشم بزنید دنیا را آبی خواهید دید اما حقیقت با چیزی که از پشت عینک می بینید متفاوت است.

طرحواره ها به شما نشان می دهند که دنیا را از پشت چه عینکی می بینید و کمک می کند که بتوانید حقیقت را همانطور که هست مشاهده کنید.

در واقع طرحواره الگوی تفکر یا رفتاری را توصیف می کند که دسته بندی اطلاعات و روابط بین آنها را سازماندهی می کند. در واقع طرحواره ها خوشه ها و ارتباط بین مفاهیم هستند که به مرور زمان در افراد شکل میگیرد و جهان بینی افراد را تعیین می کند و مفاهیم و اطلاعات بعدی در این طرحواره ها جای می گیرند.

زمان سپری شده

00:00:00

دستورالعمل تست طرحواره یانگ

---------------------------------------------------
در این پرسشنامه پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما دربرابر سوال باشد

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

طرحواره های ناسازگار اولیه و تست طرحواره

باورهای عمیق و مستحکم فرد در مورد خود و جهان هستند و حاصل آموزه های سال های نخستین زندگی اند که در حیطه های مختلف زندگی بویژه زندگی مشترک تأثیر می گذارند. بنابراین طرحواره ها به عنوان یک الگوی منفی ادامه دار توصیف می شوند که از دوران کودکی شروع می شود.

یانگ آن دسته از طرحواره ها را که منجر به شکل گیری مشکلات روانشناختی می شوند طرحواره های ناسازگار اولیه می نامد و معتقد است طرحواره ها، به الگوی خود تداوم بخش از خاطرات، هیجانات، شناخت ها، حواس و ادراکات اطلاق می شود که رفتارها را هدایت می کنند. آنها موضوعات ثابت و درازمدتی هستند که در دوران کودکی بوجود می آیند و به زندگی بزرگسالی راه می یابند و تا حد زیادی ناکارآمدند (یانگ، 1999، یانگ، کلاسکو، ویشار، 2003).

تست طرح واره یانگ (تله های زندگی)

تست طرحواره یانگ یا همان تست 18 تله زندگی در سال 1998 توسط یانگ برای یافتن طرحواره های ناسازگار اولیه شخص پایه گذاری و طراحی شد. نسخه های متعددی از این تست وجود دارد که اصلی ترین و کامل ترین آنها همان نسخه 232 سوالی است که در سایت جعبه ابزار ذهنی به طور کامل تست طرحواره آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. توجه داشته باشید که این تست تنها وجود مشکل در هریک از طرحواره های 18 گانه را به شما نشان می دهد و تحلیل دقیق تر و واکاوی آن نیاز به بررسی توسط یک متخصص روانشناسی دارد. 18 طرحواره ی ناسازگار مورد اندازه گیری عبارت اند از:

محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی ثباتی، بی اعتمادی، بدرفتاری، انزوای اجتماعی، بیگانگی، نقص، شرم، شکست، وابستگی، بی کفایتی، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری، گرفتار، خود تحول، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق، بزرگمنشی، خویشتنداری، خودانضباطی ناکافی

تعریف 18 طرحواره ناسازگار (تله های زندگی)

قبل از معرفی طرحواره های ناسازگار، باید خاطر نشان کنیم که تستی که قرار است انجام دهید کامل ترین و بروزترین آزمون طرحوان آنلاین هست که 18 طرحواره یا تله زندگی را مورد سنجش قرار می دهد و بسیاری از متخصصین و روانشناسان از این تست طرحواره جهت تشخیص و رواندرمانی یا طرحواره درمانی استفاده می کنند.

تست طرحواره درمانی آنلاین چه طرحواره هایی را می سنجد؟

طرحواره محرومیت عاطفی

داشتن این باور که افراد دیگر از شما محافظت یا همدلی نمی کنند یا اعتقاد دارند که حمایت عاطفی کافی توسط دیگران برآورده نمی شود.

طرحواره بی اعتمادی

اعتقاد به اینكه دیگران شما را تحقیر می كنند، از شما سوءاستفاده می كنند، بدرفتاری می كنند یا به شما آسیب می زنند. در این حالت برداشت ما از آسیب عمدی است.

طرحواره وابستگی

 اعتقاد بر این است که فرد نمی تواند مسئولیت های خود را بدون کمک گرفتن از دیگران انجام دهد. به عنوان مثال، تصمیم گیری صحیح و رسیدگی به وظایف جدید و غیره.

طرحواره نقص یا شرم

 داشتن احساساتی از ناخواسته بودن، بی اعتبار بودن یا فرومایه بودن. در نتیجه، ممکن است فرد نسبت به انتقاد یا طرد شدن حساسیت بیش از حد داشته باشد.

طرحواره استحقاق

همچنین به بزرگی معروف است. غالباً شخص باورهایی دارد که فرد نسبت به دیگران برتر است و باید از حقوق ویژه ای برخوردار شود. ممکن است با رقابت بیش از حد، کنترل رفتار و عدم همدلی ظاهر شود.

طرحواره خود رشد نیافته

داشتن احساساتی مانند در هم آمیختگی با دیگران خصوصاً والدین. این می تواند رشد فردی را به خطر بیندازد. این نزدیکی بیش از حد عاطفی با دیگران قابل توجه است، و این اغلب منجر به عدم فردگرایی می شود.

طرحواره بیگانگی یا انزوای اجتماعی

داشتن این باور که از دنیا منزوی هستید.

طرحواره رها شدگی

 اعتقاد به اینكه برای تأمین حمایت عاطفی كه ناشی از بی ثباتی عاطفی آنها است، نمی توان به دیگران اعتماد كرد.

طرحواره آسیب پذیری در برابر آسیب

 نگرانی مداوم از اتفاقات ناگوار یا فاجعه ها.

طرحواره شکست

 اعتقاد به این که فرد از نظر دستاوردهای زندگی مانند شغل، یک فرد شکست خورده است یا در نهایت شکست خواهد خورد.

طرحواره عدم کنترل خود

 تأکید اغراق آمیز به جلوگیری از درگیری، درد و مسئولیت ناشی از عدم کنترل خود.

طرحواره تأیید

تمایل بیش از حد به تایید شدن، توجه و تأیید از دیگران. در چنین حالتی عزت نفس به واکنش های افراد دیگر بستگی دارد.

طرحواره تنبیه

اعتقاد به اینكه افراد باید به خاطر اشتباهاتشان مجازات شوند. این افراد در بخشش دیگران مشكل دارد و فرد اغلب عصبانی و تنبیه كننده است.

طرحواره معیارهای سختگیرانه

 اعتقاد به اینكه فرد باید سخت كوش باشد تا استانداردهای بسیار بالای عملکرد را بدست آورد تا از انتقاد دیگران جلوگیری كند. غالباً به عنوان کمال گرایی و داشتن قوانین سختگیرانه ظاهر می شود.

طرحواره منفی نگری یا بدبینی

تمرکز مداوم بر نکات منفی زندگی مانند خیانت، مرگ و درد و …. در عین حال، همیشه جنبه های مثبت زندگی را نمی بیند. افرادی که چنین صفاتی دارند اغلب دارای نگرانی مزمن، شکایت مداوم و بلاتکلیفی هستند.

طرحواره ایثار

تأمین نیازهای مردم به جای نیازهای شخصی است. دلیل اصلی این امر حفظ ارتباطات و جلوگیری از برچسب خودخواهی است.

طرحواره انقیاد

دادن کنترل بیش از حد به دیگران برای جلوگیری از عصبانیت طرف مقابل. انقیاد بیشتر ویژگی بسیار سازگار در افراد ظاهر می شود و می تواند منجر به خشم و صفات ناسازگاری مانند سو abuse مصرف مواد یا علائم روان تنی شود.

824 دانشجوی مقطع کارشناسی به پرسشنامه­ ی طرحواره­ ی یانگ پاسـخ دادنـد. 671 نفر از این دانشجویان، پرسشنامه ­ی افسردگی بک، پرسشنامه ­ی اضطراب بک و پرسشنامه ­ی سلامت روانی را نیز کامل کردند. تحلیل مؤلفه­ های اصلی با چرخش اُبلیمین، 13 عامل قابل تفسیر را نشان دادند. این 13 عامل از همسانی درونی و پایایی آزمون - بازآزمون رضایت­ بخشی برخوردار بودند. همچنین، عامل ­های استخراج شده به طور مستقیم و معنی­ داری با نمرات افسردگی، اضطراب و سلامت روانی ارتباط داشتند که حاکی از روایی همگرایی پرسشنامه­ ی طرحواره ­ی یانگ است. نتایج این مطالعه شواهد اولیه­ را در مورد روایی و پایایی رضایت بخش پرسشنامه ­ی طرحواره­ ی یانگ در جمعیت غیربالینی فراهم می­ کند
شرکت کننده عزیز لطفا هر جمله را دقیق بخوانید و مشخص کنید تا چه حد توصیف درستی از شما دارد و اگر برای پاسخی مطمئن نیستید و شک دارید، پر اساس چیزی که حس میکنید پاسخ دهید نه چیزی که معتقدید درست است. تفسیر تست شما بصورت کاملا محرمانه و فقط برای خود شما قابل نمایش است، پس با خیال راحت و صادقانه به سوالات پاسخ دهید.

مشخصات تست طرحواره های ناسازگار یانگ

تعداد سوال

زمان

تفسیر تخصصی

قیمت

به اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram
Share on whatsapp
امتیاز 4.5 (24 مشارکت)
نمونه تفسیر
قیمت
9 نظرات
 1. عطیه می گوید

  من تست انجام دادم اما به جز اون نتایج که درصد نشون میده تفسیری ندیدم . تفسیر سوالات و نتابج کجا هست ؟

  1. جعبه ابزار ذهنی می گوید

   تفسیر تست یک فایل پی دی اف هست که بعد از بازگشت از درگاه پرداخت برای شما نمایش داده میشه
   اگر نتونستید دریافت کنید با شماره ای که انتهای تست وارد کردید به قسمت پنل کاربری مراجعه کنید و نتیجه رو مشاهده کنید

 2. شیما می گوید

  سلام و عرض ادب. آیا اگر نمره طرحواره محرومیت عاطفی و طرحواره طرحواره انقیادبالا باشد نتیجه تست درست است؟ نکند من با پیش فرض ذهنی خودم و اون چیزی که میخوام باشه جواب دادم؟

  1. طرحواره درمانگر محرومیت عاطفی معرفی کنید لطفا می گوید

   برای درمان طرحواره محرومیت عاطفی میشه فردی با تجربه را به من معرفی کنید؟

 3. بهرام می گوید

  سلام وقتتون بخیر. من تست و انجام دادم و پرداخت انجام شد ولی نتیجه یی برام نیومد. الان توو پروفایلم میرم میگه پرداخت ناموفق🙄

  1. yasamnakbarzadeh می گوید

   دوست عزیز به پشتیبانی پیام دهید

 4. tahereh می گوید

  چرا 17 تاست ؟

 5. امید می گوید

  سلام پرداخت انجام شده ولی داخل پنل کاربردی ثبت شده پرداخت انجام نشده

  1. yasamnakbarzadeh می گوید

   سلام امید عزیز به پشتیبانی واتس اپ پیام دهید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.