تست طرحواره یانگ (YSQ)

تست طرحواره های ناسازگار، تست طرح واره درمانی

طرحواره ها پیش زمینه هایی هستند که بر اثر تجارب در نهاد انسان شکل می گیرند و به صورت یک عینک دید ما به دنیا را تغییر می دهند. شما وقتی عینک آبی به چشم بزنید دنیا را آبی خواهید دید اما حقیقت با چیزی که از پشت عینک می بینید متفاوت است.

طرحواره ها به شما نشان می دهند که دنیا را از پشت چه عینکی می بینید و کمک می کند که بتوانید حقیقت را همانطور که هست مشاهده کنید.

بر اساس تست طرحواره های ناسازگار یانگ، افراط و تفریط در شکل گیری نیازهای روانشناختی فرد باعث شکل گیری طرحواره می شود. 

تست طرحواره یانگ

تست طرحواره یانگ

احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را درنظر بگیرید
در این پرسشنامه پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما دربرابر سوال باشد

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

طرحواره های ناسازگار اولیه و تست طرحواره

باورهای عمیق و مستحکم فرد در مورد خود و جهان هستند و حاصل آموزه های سال های نخستین زندگی اند که در حیطه های مختلف زندگی بویژه زندگی مشترک تأثیر می گذارند. بنابراین طرحواره ها به عنوان یک الگوی منفی ادامه دار توصیف می شوند که از دوران کودکی شروع می شود.

یانگ آن دسته از طرحواره ها را که منجر به شکل گیری مشکلات روانشناختی می شوند طرحواره های ناسازگار اولیه می نامد و معتقد است طرحواره ها، به الگوی خود تداوم بخش از خاطرات، هیجانات، شناخت ها، حواس و ادراکات اطلاق می شود که رفتارها را هدایت می کنند. آنها موضوعات ثابت و درازمدتی هستند که در دوران کودکی بوجود می آیند و به زندگی بزرگسالی راه می یابند و تا حد زیادی ناکارآمدند (یانگ، 1999، یانگ، کلاسکو، ویشار، 2003).

تست طرح واره یانگ (تله های زندگی)

تست طرحواره یانگ یا همان تست 16 تله زندگی در سال 1998 توسط یانگ برای یافتن طرحواره های ناسازگار اولیه شخص پایه گذاری و طراحی شد. نسخه های متعددی از این تست وجود دارد که اصلی ترین آنها همان نسخه 205 سوالی است که در این سایت به طور کامل در اختیار شما قرار گرفته است. توجه داشته باشید که این تست تنها وجود مشکل در هریک از طرحواره های 16 گانه را به شما نشان می دهد و تحلیل دقیق تر و واکاوی آن نیاز به بررسی توسط یک متخصص روانشناسی دارد. 16 طرحواره ی ناسازگار مورد اندازه گیری عبارت اند از:

محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی ثباتی، بی اعتمادی، بدرفتاری، انزوای اجتماعی، بیگانگی، نقص، شرم، شکست، وابستگی، بی کفایتی، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری، گرفتار، خود تحول، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق، بزرگمنشی، خویشتنداری، خودانضباطی ناکافی

تعریف 18 طرحواره ناسازگار (تله های زندگی)

تست طرحواره درمانی آنلاین چه طرحواره هایی را می سنجد؟ 

محرومیت عاطفی: داشتن این باور که افراد دیگر از شما محافظت یا همدلی نمی کنند یا اعتقاد دارند که حمایت عاطفی کافی توسط دیگران برآورده نمی شود.

بی اعتمادی: اعتقاد به اینكه دیگران شما را تحقیر می كنند، از شما سوءاستفاده می كنند، بدرفتاری می كنند یا به شما آسیب می زنند. در این حالت برداشت ما از آسیب عمدی است.

وابستگی: اعتقاد بر این است که فرد نمی تواند مسئولیت های خود را بدون کمک گرفتن از دیگران انجام دهد. به عنوان مثال، تصمیم گیری صحیح و رسیدگی به وظایف جدید و غیره.

نقص یا شرم: داشتن احساساتی از ناخواسته بودن، بی اعتبار بودن یا فرومایه بودن. در نتیجه، ممکن است فرد نسبت به انتقاد یا طرد شدن حساسیت بیش از حد داشته باشد.

استحقاق: همچنین به بزرگی معروف است. غالباً شخص باورهایی دارد که فرد نسبت به دیگران برتر است و باید از حقوق ویژه ای برخوردار شود. ممکن است با رقابت بیش از حد، کنترل رفتار و عدم همدلی ظاهر شود.

خود رشد نیافته: داشتن احساساتی مانند در هم آمیختگی با دیگران خصوصاً والدین. این می تواند رشد فردی را به خطر بیندازد. این نزدیکی بیش از حد عاطفی با دیگران قابل توجه است، و این اغلب منجر به عدم فردگرایی می شود.

بیگانگی یا انزوای اجتماعی: داشتن این باور که از دنیا منزوی هستید.

رها شدگی: اعتقاد به اینكه برای تأمین حمایت عاطفی كه ناشی از بی ثباتی عاطفی آنها است، نمی توان به دیگران اعتماد كرد.

آسیب پذیری در برابر آسیب: نگرانی مداوم از اتفاقات ناگوار یا فاجعه ها.

شکست: اعتقاد به این که فرد از نظر دستاوردهای زندگی مانند شغل، یک فرد شکست خورده است یا در نهایت شکست خواهد خورد.

عدم کنترل خود: تأکید اغراق آمیز به جلوگیری از درگیری، درد و مسئولیت ناشی از عدم کنترل خود.

تأیید: تمایل بیش از حد به تایید شدن، توجه و تأیید از دیگران. در چنین حالتی عزت نفس به واکنش های افراد دیگر بستگی دارد.

تنبیه: اعتقاد به اینكه افراد باید به خاطر اشتباهاتشان مجازات شوند. این افراد در بخشش دیگران مشكل دارد و فرد اغلب عصبانی و تنبیه كننده است.

معیارهای سختگیرانه: اعتقاد به اینكه فرد باید سخت كوش باشد تا استانداردهای بسیار بالای عملکرد را بدست آورد تا از انتقاد دیگران جلوگیری كند. غالباً به عنوان کمال گرایی و داشتن قوانین سختگیرانه ظاهر می شود.

منفی نگری یا بدبینی: تمرکز مداوم بر نکات منفی زندگی مانند خیانت، مرگ و درد و …. در عین حال، همیشه جنبه های مثبت زندگی را نمی بیند. افرادی که چنین صفاتی دارند اغلب دارای نگرانی مزمن، شکایت مداوم و بلاتکلیفی هستند.

ایثار: تأمین نیازهای مردم به جای نیازهای شخصی است. دلیل اصلی این امر حفظ ارتباطات و جلوگیری از برچسب خودخواهی است.

انقیاد: دادن کنترل بیش از حد به دیگران برای جلوگیری از عصبانیت طرف مقابل. انقیاد بیشتر ویژگی بسیار سازگار در افراد ظاهر می شود و می تواند منجر به خشم و صفات ناسازگاری مانند سو abuse مصرف مواد یا علائم روان تنی شود.

824 دانشجوی مقطع کارشناسی به پرسشنامه­ی طرحواره­ی یانگ پاسـخ دادنـد. 671 نفر از این دانشجویان، پرسشنامه­ی افسردگی بک، پرسشنامه­ی اضطراب بک و پرسشنامه­ی سلامت روانی را نیز کامل کردند. تحلیل مؤلفه­های اصلی با چرخش اُبلیمین، 13 عامل قابل تفسیر را نشان دادند. این 13 عامل از همسانی درونی و پایایی آزمون - بازآزمون رضایت­بخشی برخوردار بودند. همچنین، عامل­های استخراج شده به طور مستقیم و معنی­داری با نمرات افسردگی، اضطراب و سلامت روانی ارتباط داشتند که حاکی از روایی همگرایی پرسشنامه­ی طرحواره­ی یانگ است. نتایج این مطالعه شواهد اولیه­ را در مورد روایی و پایایی رضایت بخش پرسشنامه­ی طرحواره­ی یانگ در جمعیت غیربالینی فراهم می­کند
شرکت کننده عزیز لطفا هر جمله را دقیق بخوانید و مشخص کنید تا چه حد توصیف درستی از شما دارد و اگر برای پاسخی مطمئن نیستید و شک دارید، پر اساس چیزی که حس میکنید پاسخ دهید نه چیزی که معتقدید درست است. تفسیر تست شما بصورت کاملا محرمانه و فقط برای خود شما قابل نمایش است، پس با خیال راحت و صادقانه به سوالات پاسخ دهید.

مشخصات تست طرحواره یانگ

205 سوال

45دقیقه

تفسیر تخصصی

35هزار تومان

این تست رو به دوستات هم معرفی کن!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on telegram
Share on whatsapp
نمونه تفسیر
35.000 تومان