کاربرد تست MBTI در استخدام نیرو

صاحبان مشاغل، بزرگترین هزینه را برای سازمان خود می کنند و با ارزش ترین دارایی را در کسب و کار خود افراد آن می دانند. حتی اگر یک سیستم پیشرفته برای استخدام داشته باشید، باید اطمینان حاصل کنید که تیم شما تراز شده باشد و افراد مناسب را در موقعیت های مناسب قرار داده باشید، تا بعد از مدت ها کار و تلاش  و برنامه ریزی به نتیجه مطلوب خود برسید. اینجاست که کاربرد تست MBTI در استخدام وارد می شود.

MBTI نشانگر نوع Myers-Briggs است. پرکاربردترین تست شخصیت شناسی در جهان است که سالانه بیش از 3.5 میلیون ارزیابی توسط این تست انجام می شود.

درمورد تست MBTI در استخدام

تست MBTI شامل رفتار، صفات و شخصیت یک فرد بر اساس نظریه هایی است که توسط روانشناس کارل یونگ جمع آوری شده است.

یكی از اصول الگوی یونگ ، “انواع روانشناختی” ، این است كه هر یك از ما آرزوی ذاتی برای رشد را داریم و بخشی از رشد ما ناشی از فهمیدن توانایی هایمان و نحوه عملکرد ما در جهان است.

حدود 80٪ از شرکت های Fortune 100 برای ایجاد تیم های قوی تر، مؤثرتر و سازمان های سالم به تست MBTI تکیه می کنند .

تست MBTI

کاربرد تست MBTI در استخدام شرکت ها

اطلاعات حاصل از تست شخصیت به شرکت ها کمک می کند نقاط قوت و ضعف، نحوه درک و پردازش اطلاعات کارکنان را بهتر درک کنند.

16 نوع شخصیت Myers Briggs وجود دارد و با یک بار انجام دادن تست MBTI ، یک کارمند معمولاً درک بهتری از بهترین روش برای کارکردن ، مدیریت زمان خود ، حل مسئله ، تصمیم گیری و مقابله با استرس پیدا می کند.

نحوه راه اندازی کسب و کار با سازمان های قوی با استفاده از تست  MBTI

مونتاژ تیم ها از کاربرد های تست MBTI در استخدام

نتایج تست MBTI در مورد چگونگی کار هر یک از اعضای تیم شما و این که با چه کسی به طور موثر و کارآمد همکاری خواهند کرد، به شما می گوید.

مدیرانی که یک تیم را جمع می کنند می توانند از اطلاعات MBTI استفاده کنند تا مطمئن شوند که تیپ های شخصیتی که در تیم خود دارند، با هم برخورد نمی کنند و نقاط قوت و ضعف یکدیگر را مکمل می کنند.

تسهیل ارتباطات در محل کار از کاربردهای تست MBTI در استخدام افراد

هر کسی که تاکنون مدیر پروژه بوده است، می داند که بزرگترین چالش ها لزوماً مربوط به کارهای فنی یا بودجه نیست بلکه مربوط به شخصیت های سازنده سازمان آن ها است.

اگر اعضای تیم شما نوع شخصیت خود و نوع شخصیت سایر اعضای تیم را بدانند، بهترین راه های برقراری ارتباط با یکدیگر را خواهند فهمید.

شما هم به عنوان یک مدیر، زمان ارتباط راحت تری با اعضای تیم خواهید داشت زیرا خواهید فهمید که چگونه هر شخص به بهترین وجه کار می کند و برای انجام کار خود به چه نیازی نیاز دارد.

ایجاد انگیزه برای کارمندان و تست MBTI در استخدام

شما به عنوان یک مدیرمی دانند که نمی توانید به طور یکسان به همه کارمندان انگیزه دهید – انگیزه ای که با یک شخص کار می کند می تواند به راحتی با شخص دیگری خاموش شود.

اما اطلاعات مربوط به نوع شخصیت کارمندان که از تست MBTI  به دست می آید، می تواند نحوه مدیریت و نحوه ایجاد انگیزه در آن ها را نشان دهد. به عنوان مثال ممکن است یکی از اعضای تیم شما شخصی باشد که به دلایل منطقی و واضحی کاری که از آن ها بخواهید را انجام دهد و ممکن است با حداقل انرژی مثبت از سمت شما، بهترین کار را انجام دهد.

ممکن است یک کارمند با یک نوع تیپ شخصیتی متفاوت، نیاز به دریافت انرژی مثبت و قدردانی بیشتر از سمت شما و تعامل بیشتری با سایر اعضای تیم داشته باشد.

تضاد کمتر، کارآیی بیشتر

هرکدام از ما اطلاعات را به گونه ای متفاوت درک و پردازش می کنیم و این تفاوت ها عادات کاری ما را نشان می دهد. به عنوان یک کارآفرین یا رهبر، برنامه دارید که کارمندان خود را در نقشه ایی قرار دهید که این تفاوت ها را در نظر بگیرند ، با نقاط قوت هر فرد بازی کنید و ضعف هایشان را به حداقل برسانید.

درک بیشتر از کارمندان به شما کمک می کند تا اعضای تیم جدید را به سرعت ادغام کنید و به آن ها امکان دهید روابط قوی و عادات ارتباطی خوبی با سایر اعضای تیم برقرار کنید.

جذب نیرو

توسعه رهبری

از آنجا که شرکت ها به دنبال پشرفت داد و افزودن اطلاعات رهبران خود هستند، از نتایج تست MBTI می توانند به عنوان ابزاری کارآمد استفاده کنند.

تست MBTI  آن ها را قادر می سازد تا خودشان را بهتر بشناسند – به این علم برسند که در چه موقعیت هایی باید متمرکز شوند، نحوه پردازش اطلاعات را بدانند، نحوه تصمیم گیری و چگونگی مهار استرس خود را یاد بگیرند.

به عنوان مثال، هواپیمایی JetBlue ارزیابی های MBTI را به عنوان بخشی از برنامه توسعه رهبری خود از یک دهه پیش اجرا کرد. این رهبران فعلی و آینده را ملزم می کرد تا خود اندیشی، خودشناسی و شناخت تفاوت های دیگران را توسعه دهند و سپس این مهارت ها را در مورد اقدامات و ارتباطات خود به کار گیرند.

خوب پیشرو

قدرت بنیادی هر رهبر، خودآگاهی است، بنابراین درک چگونگی تأثیرگذاری بر ترجیحات شخصی شما در فرهنگی که در آن هر کسی می تواند فعالیت کند، یک کلید برای رهبری خوب است.

امتیاز دهید
مطالب مرتبط
نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.