اخبار و جشنواره ها

تست سبک های عشقی

یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده پویایی های روابط زناشویی وجود عشق و کیفیت آن است. عشق و سبک های عشق ورزی عامل موثری بر کیفیت روابط زناشویی است. عشـق، یـک پدیـده عصب شناسـی پیچیـده اسـت کـه بـر اعتمـاد، بـاور، لـذت و فعالیت هـای پاداش دهنـده مغـز (سـاختارهای لیمیـک) اسـتوار اسـت. این مطلب جعبه ابزار ذهنی تست سبک های عشقی است که به صورت آنلاین و کاملا رایگان قابل انجام است.

بـه گفتـه ریـزاوی بیشـترین علـت هـم بـرای ازدواج و هـم بـرای طـلاق عشـق یـا فقـدان آن اسـت. در تست زیر سبك عشق شما مورد بررسی قرار می گیرد. بعضی از عبارات مطرح شده در این پرسشنامه به یک رابطه عاشقانه خاص اشاره دارد، در حالی که برخی دیگر از آنها به نگرش ها و باورهای کلی درباره ی عشق اشاره دارد. سعی کنید رابطه ای که در حال حاضر با زوجتان دارید در ذهنتان مجسم کرده و براساس آن به سوالات پاسخ دهید. اگر در حال حاضر با کسی رابطه ندارید، براساس آخرین رابطه ای که داشته اید به سوالات پاسخ دهید. اگر هیچ وقت عاشق نشده اید، گزینه ای را انتخاب کنید که فکر می کنید، در صورت تجربه چنین رابطه ای آن را انتخاب می کردید.
تست سبک های عشقیآسبک های عشقی که در این تست آنلاین لحاظ شده اند عبارت اند از:

  • سبک عشقی اروس (eros)
  • سبک عشقی لودوس (ludus)
  • سبک عشقی استورگ (storge)
  • سبک عشقی پراگما (pragma)
  • سبک عشقی مانیا (mania)
  • سبک عشقی اگیپه (agape)

که توضیحات هریک از این سبک ها در پایان تست ارائه خواهد شد

انجام تست سبک های عشقی

[WpProQuiz 16]

امتیاز 3.4 از (16 مشارکت)
مقالات مرتبط
1 نظر
  1. s می گوید

    zbz

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.