تازه ها:

جست و جوی دسته بندی

آموزش های زبان بدن

سرخ شدن و زبان بدن

چارلز داروین سرخ شدن صورت را انسانی ترین شیوه بروز عواطف می دانست و جزو اولین کسانی بود که به مبنای زیستی و عصبی…

ذهن خوانی از طریق زبان بدن

بر اساس يافته های دانشمندان علوم رفتاری تنها حدود ۳۱ تا ۴۱ درصد از ارتباطات ما به صورت کلامی و حدود ۵۱ تا ۷۱ درصد…