روانشناسی بالینی / مشاوره روانشناسی

مرور روانشناسی

روانشناسی ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات روانی و عاطفی افراد از طریق مشاهده، مصاحبه و تست های روانشناختی. به افراد مبتلا به پریشانی یا ناسازگاری کمک کنید تا مشکلات خود را از طریق دانش خود از تاریخچه مورد، مصاحبه با بیماران و تئوری درک کنند. ارائه خدمات مشاوره فردی یا گروهی برای کمک به افراد در دستیابی به رشد و سازگاری فردی، اجتماعی، آموزشی و شغلی موثرتر. ممکن است برنامه های اصلاح رفتار طراحی کند و با پرسنل پزشکی در مورد بهترین درمان برای بیماران مشورت کند.

روانشناسی علم جدیدی است که بیشترین پیشرفت هاش در 150 سال گذشته اتفاق افتاده است. با این حال، منشا آن را می توان به یونان باستان، 400 تا 500 قبل از میلاد ردیابی کرد. این تاکید یک تاکید فلسفی بود و متفکران بزرگی مانند سقراط (470 قبل از میلاد – 399 قبل از میلاد) بر افلاطون (428/427 قبل از میلاد – 348/347 قبل از میلاد) تأثیر گذاشتند که به نوبه خود بر ارسطو (384 قبل از میلاد – 322 قبل از میلاد) تأثیر گذاشت.

فیلسوفان در گذشته در مورد بسیاری از موضوعاتی که امروزه توسط روانشناسی مدرن مورد مطالعه قرار می گیرد، بحث می کردند، مانند حافظه، اراده آزاد در مقابل جبر، طبیعت در مقابل پرورش، جاذبه و غیره.

روانشناسی رشته ای وسیع و چندوجهی است. با گذشت زمان، همانطور که درک ما از ذهن و رفتار انسان گسترش یافته است، حوزه ها یا شاخه های تخصصی مختلفی از روانشناسی مانند روانشناسی بالینی، روانشناسی اجتماعی و روانشناسی رشد پدیدار شده اند.

اهداف روانشناسی

چهار هدف اصلی روانشناسی توصیف، توضیح، پیش بینی و تغییر رفتار و فرآیندهای ذهنی دیگران است

توصیف

توصیف یک رفتار یا شناخت اولین هدف روانشناسی است. این می تواند محققان را قادر سازد تا قوانین کلی رفتار انسان را توسعه دهند.

برای مثال، ایوان پاولوف با توصیف واکنش سگ ها به محرک های مختلف، به توسعه قوانین یادگیری معروف به نظریه شرطی سازی کلاسیک کمک کرد.

توضیح

هنگامی که محققان رفتار قوانین کلی را توصیف کردند، گام بعدی توضیح چگونگی یا چرایی این روند است. روانشناسان نظریه هایی را ارائه خواهند کرد که می توانند یک رفتار را توضیح دهند.

پیش بینی

هدف روانشناسی این است که بتواند رفتار آینده را از یافته های تحقیقات تجربی پیش بینی کند. اگر پیش‌بینی تأیید نشد، ممکن است توضیحی که بر اساس آن است نیاز به تجدید نظر داشته باشد.

به عنوان مثال، شرطی‌سازی کلاسیک پیش‌بینی می‌کند که اگر فردی یک پیامد منفی را با یک محرک مرتبط کند، ممکن است دچار فوبیا یا بیزاری از محرک‌ها شود.

تغییر

هنگامی که روانشناسی رفتار را توصیف، توضیح و پیش بینی کرد، می توان یک رفتار را تغییر داد یا کنترل کرد.

به عنوان مثال، مداخلات مبتنی بر شرطی سازی کلاسیک، مانند حساسیت زدایی سیستماتیک، برای درمان افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی از جمله فوبیا استفاده شده است.

اطلاعات ویژه شغل

 • با مراجعان تعامل داریدد تا به آنها در به دست آوردن بینش، تعریف اهداف و برنامه ریزی اقدام برای دستیابی به توسعه و سازگاری مؤثر فردی، اجتماعی، آموزشی یا حرفه ای کمک کنید.
 • ارزیابی احتمال خطر  و آسیب مراجعان به خود یا دیگران را انجام می دهید.
 • با افراد، گروه ها یا خانواده ها مشورت می کنید تا به آنها در درک مشکلات، مقابله با موقعیت های بحرانی، تعریف اهداف و تدوین برنامه های عملی واقع بینانه کمک کنید.
 • در مورد مراجعان گزارش می نویسید و مدارک مورد نیاز را حفظ می کنید.
 • جمع آوری اطلاعات در مورد افراد یا مراجعان، با استفاده از مصاحبه، تاریخچه پرونده، تکنیک های مشاهده و سایر روش های ارزیابی.
 • اطلاعات مراجع از جمله یادداشت های جلسه، یادداشت های پیشرفت، توصیه ها و برنامه های درمانی را مستند می کنید.
 • برنامه های درمانی فردی را ایجاد و اجرا می کنید، نوع، فرکانس، شدت و مدت درمان را مشخص می کنید.
 • از انواع روش های درمانی مانند روان درمانی، هیپنوتیزم، اصلاح رفتار، درمان کاهش استرس، رواندرام یا بازی درمانی استفاده می کنید.
 • برنامه های درمانی و رواندرمانی را بر اساس علایق، توانایی ها یا نیازهای مراجعان تدوین می کنید.
 • با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها، آزمون ها، سوابق یا مواد مرجع، مسائل روانی، عاطفی یا رفتاری را شناسایی و اختلالات را تشخیص می دهید.
 • ارزیابی اثربخشی مشاوره یا درمان و صحت و کامل بودن تشخیص‌ها، اصلاح طرح‌ها یا تشخیص‌ها در صورت لزوم.
 • در مورد مراقبت از مراجع با سایر پزشکان، درمانگران یا پزشکان مشورت می کنید.
 • با مصاحبه با افراد، زوج ها یا خانواده ها و بررسی سوابق، سوابق پزشکی، روانشناختی، اجتماعی و خانوادگی را به دست می آورید و مطالعه می کنید.
 • هدایت، هماهنگی و ارزیابی فعالیت های کارکنان و کارورزان درگیر در ارزیابی و درمان مراجع.
 • به مراجعان در مورد اینکه چگونه می توان از طریق مشاوره به آنها کمک کرد، راهنمایی می دهید.
 • دانش فعلی تحقیقات مرتبط را حفظ می کنید.
 • برای شناسایی علائم، تشخیص یا ایجاد رویکردهای درمانی، از منابع مرجع، مانند کتاب‌های درسی، کتاب‌های راهنما، یا مجلات کمک می گیرید.
 • در صورت لزوم مراجعان را به متخصصان، مؤسسات یا خدمات پشتیبانی دیگر ارجاع می دهید.
 • نظارت و آموزش کارورزان، پزشکان در حال آموزش و سایر مشاوران.
 • برنامه های آموزشی را برای کارکنان و دانش آموزان ایجاد و هدایت می کنید.
 • خدمات مشاوره ای از جمله برنامه های آموزشی، برنامه های توسعه یا گفتگوهای پیشگیری را به مدارس، آژانس های خدمات اجتماعی، مشاغل یا عموم مردم ارائه می دهید.
 • با متخصصان، آژانس ها یا دانشگاه های دیگر مشورت می کنید تا در مورد درمان ها، منابع یا تکنیک های مشاوره صحبت کنید و اطلاعات شغلی را به اشتراک بگذارید.
 • برای به دست آوردن اطلاعات در مورد هوش، توانایی ها، علایق یا شخصیت افراد، تست های روانشناسی را انتخاب، اجرا، نمره گذاری و تفسیر می کنید.
 • اطلاعات شغلی، تحصیلی یا سایر اطلاعات را در اختیار افراد قرار می دهید تا بتوانند برنامه های آموزشی یا حرفه ای انجام دهند.
 • ارزیابی کتبی از صلاحیت روانی افراد برای جلسات دادگاه تهیه می کنید.
 • افراد را در حال بازی، در تعاملات گروهی یا در زمینه‌های دیگر مشاهده می کنید تا نشانه‌های کمبود ذهنی، رفتار غیرعادی یا ناسازگاری را تشخیص دهید.
 • برنامه های خدمات روانشناختی معتبر را در مراکز روانپزشکی یا بیمارستان ها با همکاری روانپزشکان و سایر کارکنان حرفه ای برنامه ریزی و توسعه می دهید.
 • ارائه خدمات روانشناختی یا اداری و مشاوره به شرکت های خصوصی یا سازمان های اجتماعی در مورد برنامه های بهداشت روان یا موارد فردی.
 • برنامه ریزی، نظارت و انجام تحقیقات روانشناختی و نوشتن مقالاتی که نتایج تحقیقات را توصیف می کند.
 • انجام تحقیقات برای توسعه یا بهبود تکنیک های مشاوره تشخیصی یا درمانی.

فعالیت های روانشناسی

 • کمک و مراقبت از دیگران – ارائه کمک های شخصی، مراقبت های پزشکی، حمایت عاطفی یا سایر مراقبت های شخصی به دیگران مانند همکاران، مراجعان یا بیماران.
 • ایجاد و حفظ روابط بین فردی – ایجاد روابط کاری سازنده و مشارکتی با دیگران و حفظ آنها در طول زمان.
 • تصمیم گیری و حل مشکلات – تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل و حل مشکلات.
 • دریافت اطلاعات – مشاهده، دریافت و در غیر این صورت به دست آوردن اطلاعات از همه منابع مرتبط.
 • قضاوت در مورد کیفیت اشیا، خدمات یا افراد – ارزیابی ارزش، اهمیت یا کیفیت چیزها یا افراد.
 • مستندسازی/ضبط اطلاعات – وارد کردن، رونویسی، ضبط، ذخیره یا نگهداری اطلاعات به صورت نوشتاری یا الکترونیکی/مغناطیسی.
 • تفکر خلاق – توسعه، طراحی یا ایجاد برنامه‌های کاربردی، ایده‌ها، روابط، سیستم‌ها یا محصولات جدید، از جمله مشارکت‌های هنری.
 • پردازش اطلاعات – گردآوری، کدگذاری، دسته بندی، محاسبه، جدول بندی، ممیزی، یا تأیید اطلاعات یا داده ها.
 • ارائه مشاوره و مشاوره به دیگران – ارائه راهنمایی و مشاوره تخصصی به مدیریت یا سایر گروه ها در مورد موضوعات فنی، سیستمی یا فرآیندی.
 • تفسیر معنای اطلاعات برای دیگران – ترجمه یا توضیح اینکه اطلاعات به چه معناست و چگونه می توان از آنها استفاده کرد.
 • تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات – شناسایی اصول اساسی، دلایل یا حقایق اطلاعات با تجزیه اطلاعات یا داده ها به بخش های جداگانه.
 • شناسایی اطلاعات، اقدامات و رویدادها – شناسایی اطلاعات با طبقه بندی، تخمین، تشخیص تفاوت ها یا شباهت ها، و تشخیص تغییرات در شرایط یا رویدادها.
 • حل تعارض ها و مذاکره با دیگران – رسیدگی به شکایات، حل و فصل اختلافات، و حل و فصل شکایات و درگیری ها، یا مذاکره با دیگران.
 • مربیگری و توسعه دیگران – شناسایی نیازهای رشدی دیگران و مربیگری، راهنمایی یا کمک به دیگران برای بهبود دانش یا مهارت‌های خود.
 • برقراری ارتباط با سرپرستان، همتایان یا زیردستان – ارائه اطلاعات به سرپرستان، همکاران و زیردستان از طریق تلفن، به صورت کتبی، ایمیل یا حضوری.
 • به روز رسانی و استفاده از دانش مرتبط – به روز نگه داشتن از نظر فنی و به کارگیری دانش جدید در شغل خود.
 • کار با رایانه – استفاده از رایانه ها و سیستم های رایانه ای (از جمله سخت افزار و نرم افزار) برای برنامه نویسی، نوشتن نرم افزار، تنظیم توابع، وارد کردن داده ها یا پردازش اطلاعات.
 • آموزش به دیگران – شناسایی نیازهای آموزشی دیگران، توسعه برنامه‌ها یا کلاس‌های آموزشی یا آموزشی رسمی و آموزش یا آموزش به دیگران.
 • توسعه اهداف و استراتژی ها – تعیین اهداف بلند مدت و مشخص کردن استراتژی ها و اقدامات برای دستیابی به آنها.
 • نظارت بر فرآیندها، مواد، یا اطراف – نظارت و بررسی اطلاعات از مواد، رویدادها یا محیط، برای شناسایی یا ارزیابی مشکلات.
 • اجرا برای عموم یا کار مستقیم با مردم – انجام برای مردم یا برخورد مستقیم با مردم. این شامل خدمات رسانی به مراجعان در رستوران ها و فروشگاه ها و پذیرایی از مشتریان یا مهمانان می شود.
 • ارزیابی اطلاعات برای تعیین انطباق با استانداردها – استفاده از اطلاعات مرتبط و قضاوت فردی برای تعیین اینکه آیا رویدادها یا فرآیندها با قوانین، مقررات یا استانداردها مطابقت دارند یا خیر.
 • سازماندهی، برنامه ریزی و اولویت بندی کار – توسعه اهداف و برنامه های خاص برای اولویت بندی، سازماندهی، و انجام کار خود.
 • انجام فعالیت های اداری – انجام وظایف اداری روزمره مانند نگهداری فایل های اطلاعاتی و پردازش اسناد.

ریز فعالیت های روانشناسی

 • به مراحعان در مورد سلامت روان یا موفقیت شخصی مشاوره می دهد.
 • عملکرد، قابلیت ها یا سلامت بیمار را ارزیابی می کنید.
 • تهیه گزارش ها یا ارائه های علمی یا فنی.
 • جمع آوری اطلاعات از مردم از طریق مشاهده، مصاحبه یا نظرسنجی.
 • داده های تحقیقاتی یا عملیاتی را ثبت می کنید.
 • طراحی رویه ها یا برنامه های درمانی روانشناختی یا آموزشی.
 • برنامه های مستقیم علوم پزشکی یا مراقبت های بهداشتی.
 • اختلالات عصبی یا روانی را تشخیص می دهید.
 • به دیگران در مورد مسائل بهداشتی مشاوره می دهید.
 • اثربخشی برنامه های مشاوره یا آموزشی را ارزیابی می کنید.
 • برنامه های درمانی را برای پاسخگویی به نیازهای مشتری اصلاح می کنید.
 • جمع آوری داده های آرشیوی
 • نظارت بر کارآموزان
 • برای حفظ دانش حرفه ای، ادبیات حرفه ای را مرور می کنید.
 • گزارش یا ارزیابی می نویسید.
 • بر کارگرانی که خدمات مشتری یا بیمار را ارائه می دهند نظارت می کنید.
 • کارکنان را آموزش می دهید.
 • برنامه های آموزشی را توسعه می دهید.
 • در مورد مسائل آموزشی به دیگران مشاوره می دهید.
 • برای ارزیابی نیازهای مشتری یا برنامه ریزی درمان با سایر متخصصان همکاری می کنید.
 • انجام تست های استاندارد جسمی یا روانی.
 • برنامه ریزی تحقیقات علوم اجتماعی.

زمینه و بافت کاری روانشناسی

 • گفتگوهای حضوری – 87٪ پاسخ دادند “هر روز”.
 • وقت خود را به صورت نشسته بگذرانید – 80٪ پاسخ دادند “به طور مداوم یا تقریباً مداوم”.
 • تماس با دیگران – 66٪ پاسخ دادند “ارتباط مداوم با دیگران.”
 • نامه الکترونیکی – 85٪ پاسخ دادند “هر روز”.
 • آزادی تصمیم گیری – 69 درصد پاسخ دادند «آزادی زیاد».
 • در داخل خانه – 86٪ پاسخ دادند “هر روز”.
 • تلفن – 50٪ پاسخ دادند “هر روز.”
 • کار ساخت‌یافته در مقابل کار بدون ساختار – 44 درصد پاسخ دادند «مقداری آزادی».
 • کار با گروه کاری یا تیم – 53٪ پاسخ دادند “بسیار مهم”.
 • فرکانس تصمیم گیری – 42٪ پاسخ دادند “هر روز”.
 • تأثیر تصمیمات بر نتایج همکاران یا شرکت – 38٪ پاسخ دادند “نتایج مهم”.
 • معامله با مشتریان خارجی – 51٪ پاسخ دادند “بسیار مهم”.
 • نامه ها و یادداشت ها – 37٪ پاسخ دادند: “یک بار در ماه یا بیشتر اما نه هر هفته.”
 • فشار زمانی – 39٪ پاسخ دادند: “یک بار در ماه یا بیشتر اما نه هر هفته.”
 • اهمیت دقیق بودن – 34٪ پاسخ دادند “بسیار مهم”.
 • فراوانی موقعیت‌های تعارض – 35٪ پاسخ دادند “هر روز”.
 • با افراد ناخوشایند یا عصبانی برخورد کردن – 32٪ پاسخ دادند: “یک بار در ماه یا بیشتر اما نه هر هفته.”
 • دیگران را هماهنگ یا رهبری کردن – 33٪ پاسخ دادند “مهم”.
 • پیامد خطا – 37٪ پاسخ دادند “بسیار جدی”.
 • طول هفته کاری معمولی – 37٪ پاسخ دادند “بیش از 40 ساعت”.
 • نزدیکی فیزیکی – 43٪ پاسخ دادند: “متوسط نزدیک (در فاصله بازو).”

مهارت های مورد نیاز روانشناسی

 • درک مطلب – درک جملات و پاراگراف های نوشته شده در اسناد مربوط به کار.
 • گوش دادن فعال – توجه کامل به آنچه دیگران می گویند، وقت گذاشتن برای درک نکات گفته شده، پرسیدن سؤالات مناسب و عدم قطع صحبت در زمان های نامناسب.
 • تفکر انتقادی – استفاده از منطق و استدلال برای شناسایی نقاط قوت و ضعف راه حل ها، نتیجه گیری ها یا رویکردهای جایگزین برای مشکلات.
 • ادراک اجتماعی – آگاهی از واکنش دیگران و درک اینکه چرا آنها به همان شکلی که انجام می دهند واکنش نشان می دهند.
 • صحبت کردن – صحبت کردن با دیگران برای انتقال موثر اطلاعات.
 • نوشتن – برقراری ارتباط مؤثر به صورت نوشتاری که متناسب با نیازهای مخاطب باشد.
 • نظارت – نظارت / ارزیابی عملکرد خود، سایر افراد یا سازمان‌ها برای ایجاد بهبود یا انجام اقدامات اصلاحی.
 • یادگیری فعال – درک پیامدهای اطلاعات جدید برای حل مسئله و تصمیم گیری فعلی و آینده.
 • خدمات گرایی – فعالانه به دنبال راه هایی برای کمک به مردم است.
 • قضاوت و تصمیم گیری – در نظر گرفتن هزینه ها و مزایای نسبی اقدامات بالقوه برای انتخاب مناسب ترین.
 • حل مشکل پیچیده – شناسایی مشکلات پیچیده و بررسی اطلاعات مرتبط برای توسعه و ارزیابی گزینه‌ها و اجرای راه‌حل‌ها.
 • هماهنگی – تنظیم اقدامات در رابطه با اقدامات دیگران.
 • استراتژی های یادگیری – انتخاب و استفاده از روش ها و روش های آموزشی/آموزشی مناسب با موقعیت در هنگام یادگیری یا آموزش چیزهای جدید.
 • اقناع – متقاعد کردن دیگران برای تغییر عقیده یا رفتارشان.
 • آموزش – آموزش دادن به دیگران که چگونه کاری را انجام دهند.
 • مذاکره – گرد هم آوردن دیگران و تلاش برای آشتی دادن اختلافات.
 • مدیریت زمان – مدیریت زمان خود و زمان دیگران.

دانش مورد نیاز روانشناسی

 • روانشناسی – دانش رفتار و عملکرد انسان. تفاوت های فردی در توانایی، شخصیت و علایق؛ یادگیری و انگیزه؛ روش های تحقیق روانشناختی؛ و ارزیابی و درمان اختلالات رفتاری و عاطفی.
 • درمان و مشاوره – آگاهی از اصول، روش‌ها و روش‌های تشخیص، درمان، و توانبخشی نارسایی‌های جسمی و روانی، و مشاوره و راهنمایی شغلی.
 • خدمات مشتری و شخصی – آگاهی از اصول و فرآیندهای ارائه خدمات مشتری و شخصی. این شامل ارزیابی نیازهای مشتری، رعایت استانداردهای کیفیت برای خدمات و ارزیابی رضایت مشتری است.
 • زبان انگلیسی – دانش ساختار و محتوای زبان انگلیسی از جمله معنی و املای کلمات، قوانین ترکیب و دستور زبان.
 • جامعه شناسی و مردم شناسی – دانش رفتار و پویایی گروه، روندها و تأثیرات اجتماعی، مهاجرت های انسانی، قومیت، فرهنگ ها، و تاریخچه و خاستگاه آنها.
 • اداری – دانش رویه‌ها و سیستم‌های اداری و اداری مانند پردازش متن، مدیریت فایل‌ها و سوابق، تنگ‌نگاری و رونویسی، طراحی فرم‌ها و اصطلاحات محل کار.
 • آموزش و پرورش – آگاهی از اصول و روش‌های برنامه درسی و طراحی آموزشی، آموزش و آموزش برای افراد و گروه‌ها و اندازه‌گیری تأثیرات آموزشی.
 • قانون و دولت – آگاهی از قوانین، قوانین حقوقی، رویه های دادگاه، سوابق، مقررات دولتی، دستورات اجرایی، قوانین آژانس، و روند سیاسی دموکراتیک.
 • فلسفه و الهیات – شناخت نظام‌ها و ادیان مختلف فلسفی. این شامل اصول اساسی، ارزش‌ها، اخلاق، روش‌های تفکر، آداب و رسوم، اعمال و تأثیر آن‌ها بر فرهنگ انسانی است.

توانایی های مورد نیاز روانشناسی

 • درک شفاهی – توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده از طریق کلمات و جملات گفتاری.
 • بیان شفاهی – توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها در صحبت کردن به طوری که دیگران متوجه شوند.
 • حساسیت به مشکل – توانایی تشخیص زمانی که چیزی اشتباه است یا احتمال دارد اشتباه پیش برود. این شامل حل مشکل نیست، فقط تشخیص وجود مشکل است.
 • درک نوشتاری – توانایی خواندن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده به صورت نوشتاری.
 • بیان نوشتاری – توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها به صورت نوشتاری به طوری که دیگران متوجه شوند.
 • تشخیص گفتار – توانایی شناسایی و درک گفتار شخص دیگر.
 • استدلال قیاسی – توانایی اعمال قواعد کلی برای مسائل خاص برای تولید پاسخ های منطقی.
 • استدلال استقرایی – توانایی ترکیب قطعات اطلاعات برای تشکیل قواعد یا نتایج کلی (شامل یافتن رابطه بین رویدادهای به ظاهر نامرتبط).
 • وضوح گفتار – توانایی صحبت کردن واضح تا دیگران بتوانند شما را درک کنند.
 • روانی ایده ها – توانایی ارائه تعدادی ایده در مورد یک موضوع (تعداد ایده ها مهم است، نه کیفیت، درستی یا خلاقیت آنها).
 • انعطاف پذیری دسته – توانایی ایجاد یا استفاده از مجموعه قوانین مختلف برای ترکیب یا گروه بندی چیزها به روش های مختلف.
 • ترتیب اطلاعات – توانایی مرتب کردن چیزها یا اعمال در یک نظم یا الگوی خاص بر اساس یک قانون یا مجموعه ای از قوانین خاص (مانند الگوهای اعداد، حروف، کلمات، تصاویر، عملیات ریاضی).
 • دید نزدیک – توانایی دیدن جزئیات در فاصله نزدیک (در چند فوتی ناظر).
 • اصالت – توانایی ارائه ایده های غیرمعمول یا هوشمندانه در مورد یک موضوع یا موقعیت خاص، یا ایجاد راه های خلاقانه برای حل یک مشکل.
 • انعطاف پذیری بسته شدن – توانایی شناسایی یا تشخیص یک الگوی شناخته شده (شکل، شی، کلمه یا صدا) که در سایر مواد منحرف کننده پنهان است.

علایق مورد نیاز روانشناسی

کد علاقه: SI
آیا می خواهید علایق خود را کشف کنید؟ تست علاقه شغلی استرانگ را همین حالا انجام دهید.

 • اجتماعی – شامل کمک، آموزش، مشاوره، کمک یا ارائه خدمات به دیگران است. مشاغل اجتماعی اغلب با فعالیت های اجتماعی، مراقبت های بهداشتی، خدمات شخصی، آموزش/آموزش یا فعالیت های مذهبی مرتبط هستند.
 • جست و جوگر – شامل مطالعه و تحقیق در مورد اشیاء غیر زنده، موجودات زنده، بیماری یا سایر اشکال نقص یا رفتار انسان است. مشاغل تحقیقاتی اغلب با علوم فیزیکی، زندگی، پزشکی یا اجتماعی مرتبط هستند و می توان آنها را در زمینه های علوم انسانی، ریاضیات/آمار، فناوری اطلاعات یا خدمات مراقبت های بهداشتی یافت.

ارزش های شغلی مورد نیاز روانشناسی

 • روابط – مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند به کارمندان اجازه می دهند به دیگران خدمات ارائه دهند و با همکاران در یک محیط دوستانه غیر رقابتی کار کنند. نیازهای مربوطه عبارتند از همکاران، ارزشهای اخلاقی و خدمات اجتماعی.
 • استقلال – مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند به کارمندان اجازه می دهند تا خودشان کار کنند و تصمیم بگیرند. نیازهای مربوطه عبارتند از خلاقیت، مسئولیت پذیری و خودمختاری.
 • دستاورد – مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، نتیجه گرا هستند و به کارکنان اجازه می دهند از قوی ترین توانایی های خود استفاده کنند و به آنها احساس موفقیت می دهند. نیازهای مربوطه عبارتند از: استفاده از توانایی و دستیابی.

شغل روانشناسی در تست MBTI

با توجه تیپ های شخصیتی تست مایرز-بریگز درونگرا، شهودی، با احساس، قضاوتی (INFJ) در زمینه هایی که هنری یا مرتبط با مراقبت های بهداشتی هستند، بهترین عملکرد را دارند. روانشناسان بالینی، این فرصت را دارند که این علایق را متحد کرده و از آنها برای بهبود سلامت روان و زندگی مراجعان خود استفاده کنند. در نتیجه، INFJ های تست MBTI® اغلب می توانند روانشناسان بالینی عالی باشند.

روانشناسان بالینی مسئول حمایت از رشد سلامت روان مراجعان خود هستند. به طور کلی، این ابتدا شامل تعامل مستقیم با مراجعان برای کمک به آنها برای به دست آوردن بینش بیشتر در مورد رفتارها، اهداف و ارزش های خود و سپس شناسایی و تشخیص مسائل روانی یا رفتاری با استفاده از مصاحبه، سوابق و مواد مرجع است. هنگامی که تشخیص داده می شود، روانشناسان بالینی از طیف وسیعی از روش های درمانی، از جمله کاهش استرس و اصلاح رفتار استفاده می کنند تا به مراجعان خود کمک کنند تا سازگارتر شوند. آنها همچنین ممکن است جلسات مشاوره گروهی را برای افرادی که سوء مصرف مواد، استرس یا موقعیت های خانوادگی دارند ترتیب دهند. در نهایت، روانشناسان بالینی مسئول هستند در مورد پیشرفت، درمان و اهداف مستقیماً با مراجع و خانواده‌هایشان بحث کنند و بتوانند فرآیندهای بالقوه پیچیده را به روش‌هایی بیان کنند که افراد عادی بتوانند آن را درک کنند.

روانشناسان بالینی از سخت افزارهای مختلفی از جمله لپ تاپ، رایانه های رومیزی و دستی، درایوهای USB، تبلت ها، اسکنرها و دستگاه های فتوکپی استفاده می کنند. آنها همچنین ممکن است از واحدهای الکترومیوگرافی (EMG) یا لوازم جانبی که بیوفیدبک را ارائه می دهند استفاده کنند. آنها همچنین از انواع مختلف نرم افزار، از جمله نرم افزارهای تحلیلی یا علمی (به عنوان مثال، Noldus Information Technology The Observer)، نرم افزار آماری، یا نرم افزار پزشکی (مانند Ansazi Software Client Data Systeml ICAN Notes و غیره) استفاده می کنند. البته این روزها، مایکروسافت آفیس یا معادل آن برای مک گوگل و همچنین نرم افزار ایمیل، همه جا وجود دارد.

درآمد شغل روانشناسی

با توجه به عدم شفافیت درآمدها در ایران، ما جهت تکمیل مقاله درآمد روانشناسی در آمریکا را با واحد دلاری برایتان لیست می کنیم.

در اینجا تفکیک دقیق تری از درآمدهای مورد انتظار یک روانشناس بالینی بر اساس سال ها تجربه ارائه شده است:

0-1 سال: 54440 دلار در سال
1-4 سال: 75000 دلار سالانه
5-9 سال: 83500 دلار سالانه
10-19 سال: 91500 دلار سالانه
20 سال یا بیشتر: 98000 دلار سالانه

امتیاز 4.2 (4 مشارکت)