تست کمالگرایی هیل

تست کمالگرایی

برای ارزیابی کمالگرایی در این صفحه از تست کمال گرایی هیل و همکاران استفاده شده است. این تست که به اختصار HPI نام دارد دارای 59 گویه و 8 خرده مقیاس می باشد. گویه ها بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت به صورت: کاملا موافقم: 5، تا حدی موافقم: 4، نه موافق و نه مخالفم: 3، تاحدی مخالفم: 2، کاملاً مخالفم: 1، نمره گذاری می شوند. تفسیر تست کمالگرایی هیل دو فاکتور اصلی کمال گرایی مثبت و منفی و 8 زیرفاکتور را مشخص می نماید.

مشخصات تست

 • 59 سوال

 • 20 دقیقه

 • تفسیر تخصصی

 • 55 هزارتومان

کمال گرایی چیست؟

کمال‌گرایی یک مفهوم فلسفی است که در اصل به دنبال بهبود و بهینه‌سازی زندگی انسان‌ها و اجتماع‌ها می‌گردد. این مفهوم از دیدگاه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان یک هدف یا ایده‌آل معرفی می‌شود که می‌تواند به معنای مختلف تفسیر شود.

از یک جهت، کمال‌گرایی به تلاش برای رسیدن به اوج کمال و بلوغ در هر زمینه‌ای، از جمله فردی، اجتماعی، فرهنگی و علمی اشاره دارد. این نگرش ممکن است به بهبود مهارت‌ها، دستاوردها و علمی‌تر شدن دانش در جامعه معطوف شود.

از سوی دیگر، کمال‌گرایی می‌تواند به معنای جویایی بی‌پایان و غیرقابل رضایت در زمینه‌های مختلف باشد که می‌تواند به فشار روانی و نارضایتی از وضع فعلی منجر شود. افرادی که دارای این نگرش هستند، ممکن است همیشه به دنبال کمال و ایده‌آل‌های نامتناهی باشند و بر اساس این نگرش، هرگز نتوانند احساس رضایت کنند.

برنز مفهوم کمال گرایی را برای اولین بار به عنوان سازه تک بعدی ارائه کرد. با توجه به رویکرد تک بعدی، افراد کمال گرا تحت هر شرایطی به دنبال نتایج بی عیب و نقص هستند و این امر ممکن است آسیب های متعددی به آنها وارد کند. فرد کمال‌گرا خود را در پرتو معیارهای سخت‌گیرانه ارزیابی می‌کند و از نظر عاطفی احساس ناراحتی می‌کند. آدلر (1963) برخی از جنبه های کمال گرایی را برای انسان مفید دانست و مدعی شد: تلاش برای رسیدن به کمال گرایی فطری است و جزئی از زندگی محسوب می شود و بدون آن زندگی غیرممکن است. از دیدگاه آدلر، تلاش برای رسیدن به کمال گرایی مثبت و سازنده خواهد بود، در حالی که با علایق اجتماعی سازگار است و می تواند پتانسیل فرد را به حداکثر برساند. از سوی دیگر، اگر فرد از آن برای تسلط بر دیگران استفاده کند، مخرب و منفی خواهد بود.

محققان مختلف جنبه های مثبت و منفی کمال گرایی را با عباراتی مانند: کمال گرایی فعال در برابر غیر فعال یا کمال گرایی عادی و کمال گرایی روانرنجور، بیان می کنند. با توجه به این مفهوم، استابر معتقد است که جنبه های مثبت و منفی کمال گرایی باید متمایز شود. از این رو، جنبه مثبت ممکن است به معنای کامل بودن و تمایل به سازماندهی بی عیب و نقص باشد و جنبه منفی مربوط به مشغولیت و نگرانی در مورد اشتباهات خود است.

با وجود اینکه ما در دنیای ناقصی زندگی می کنیم، هنوز هم بسیاری از افراد وسواس دارند که زندگی خود را کامل و بی نقص ببینند. کمال گرایی خصیصه ای است که زندگی را به یک گزارش بی پایان در مورد دستاوردها تبدیل می کند. با این حال، اگر جایی برای خطا باقی نگذاریم، مهم نیست که با چه چالشی روبرو شویم، نتیجه نهایی تقریباً همیشه ناامیدی خواهد بود. هدف تست کمالگرایی هیل این است که مشخص کند آیا شما تمایلات کمال گرایی دارید؟ تا چه حد و در چه زمینه هایی از زندگی خود کمالگرا هستید.

کمالگرایی در درجه اول توسط فشارهای درونی، مانند میل به اجتناب از شکست یا قضاوت سخت هدایت می شود. احتمالاً یک مؤلفه اجتماعی نیز در کمالگرایی وجود دارد، زیرا تمایلات کمال گرایی در بین جوانان در 30 سال گذشته، صرف نظر از جنسیت یا فرهنگ، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. تصور می‌شود که رقابت علمی و حرفه‌ای بیشتر، همراه با حضور فراگیر رسانه‌های اجتماعی و مقایسه‌های اجتماعی مضری که برمی‌انگیزد، در این امر نقش داشته باشد.

تست کمالگرایی هیل چه چیزهایی را اندازه گیری می کند؟

کمال‌گرایی از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که هر یک از این ابعاد می‌توانند تأثیرات متفاوتی بر رفتار و روانشناسی افراد داشته باشند. به طور خلاصه، این ابعاد شامل موارد زیر می‌شوند:

 • تمرکز بر اشتباهات: این ابعاد ممکن است باعث شده‌ باشد که فرد همیشه به دنبال کمال و بی‌عیب‌ونقص بودن باشد. او ممکن است از اشتباهات گذشته خود و دیگران به‌عنوان یک ابزار برای پیشرفت استفاده کند ولی این موضوع می‌تواند به یک باره‌بندی ذهنی و خودانتقادی شدید منجر شود.
 • معیارهای بالا برای دیگران: این ابعاد باعث می‌شود که فرد انتظارات بالا و ناشی از کمال‌گرایی را برای دیگران قائل شود. او ممکن است از دیگران انتظار داشته باشد که در همه زمینه‌ها به معیارهای او پاسخ دهند و این ممکن است به‌طور ناخودآگاه به مشکلات در روابط اجتماعی منجر شود.
 • نیاز به تایید: کمال‌گرایی ممکن است باعث کاهش اعتماد به نفس و نیاز به تایید از سوی دیگران شود. فرد به‌طور مداوم نیاز دارد که از دیگران شنیده و تأیید شود و این می‌تواند به‌مرور به خستگی و اضطراب منجر شود.
 • نظم و سازماندهی: کمال‌گرایی ممکن است باعث شود که فرد به دنبال نظم و سازماندهی بیش از حد باشد. او ممکن است از خود و دیگران انتظار داشته باشد که همیشه همه چیز به‌طور دقیق و مرتب باشد که این موضوع می‌تواند به‌طور ناخودآگاه به فرسودگی و استرس منجر شود.
 • ادراک فشار از سوی والدین: اگر والدین فرد کمال‌گرایی به‌عنوان معیار موفقیت قرار دهند، این ممکن است باعث ایجاد فشار روانی برای او شود. او ممکن است احساس کند که باید تمام انتظارات والدین را برآورده کند و در غیر اینصورت، به عنوان شخص ناکام در نظر گرفته شود.
 • هدفمندی: کمال‌گرایی ممکن است باعث تعیین اهداف بیش از حد بزرگ و غیرواقعی شود. فرد ممکن است به‌طور مداوم به دنبال هدف‌های بسیار بلند پرواز باشد که ممکن است به ناامیدی و عدم رضایت کاری منجر شود.
 • نشخوار فکر: این ابعاد باعث می‌شود که فرد به‌طور مداوم فکر و اندیشه‌های منفی درباره خود و دیگران داشته باشد. او ممکن است تمایل داشته باشد که خود را با دیگران مقایسه کند و در این راستا به احساس پایین‌تر بودن از دیگران بیفتد.
 • تلاش برای عالی بودن: کمال‌گرایی ممکن است باعث تلاش بیش از حد برای رسیدن به عالی شدن شود. این ممکن است باعث شده‌ باشد که فرد به‌طور مداوم از خود و دیگران کمال انتظار داشته باشد که ممکن است منجر به خستگی و خشم شدید شود.
 • در نهایت، ابعاد مختلف کمال‌گرایی می‌توانند تأثیرات متفاوتی بر روان‌شناسی فرد داشته باشند و مهم است که افراد به اندازه‌ای از این ویژگی‌ها بهره‌مند شوند که به پیشرفت شخصی منجر شوند و به طور همزمان با حفظ تعادل در زندگی و روابط اجتماعی خود ادامه دهند.

کاربردهای تست کمال گرایی HPI

به طور کلی، تست کمال‌گرایی در مختلف زمینه‌ها و برای اهداف متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زیر به برخی از کاربردهای این تست اشاره می‌کنم:

 1. درمان‌های روانشناختی:

  • تست کمال‌گرایی به روانشناسان و مشاوران کمک می‌کند تا نقاط ضعف و نیازهای درمانی افراد کمال‌گرا را شناسایی کنند.
 2. آموزش و پرورش:

  • معلمان و مدرسین می‌توانند از این تست برای شناسایی دانش‌آموزان و دانشجویان کمال‌گرا استفاده کنند تا راه‌های بهتری برای پشتیبانی از آن‌ها پیدا کنند.
 3. محیط کار:

  • مدیران و سازمان‌ها می‌توانند از تست کمال‌گرایی برای شناسایی کارکنانی که تمایل به کمال‌گرایی دارند، استفاده کنند. سپس سیاست‌ها و فرآیندهایی را ایجاد کنند که به آن‌ها کمک کند تا به صورت سالم‌تر و موثرتر عمل کنند.
 4. ورزش‌های حرفه‌ای:

  • مربیان و ورزشکاران می‌توانند از تست کمال‌گرایی استفاده کنند تا بفهمند چگونه کمال‌گرایی می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر عملکرد ورزشی داشته باشد.
 5. توسعه فردی:

  • افراد می‌توانند از تست کمال‌گرایی برای شناسایی و توسعه جنبه‌های کمال‌گرایانه خود به منظور رشد شخصی و دستیابی به موفقیت‌های بیشتر استفاده کنند.
 6. روابط عاطفی و خانوادگی:

  • تست کمال‌گرایی می‌تواند به افراد کمک کند تا بفهمند چگونه کمال‌گرایی می‌تواند تاثیرات مختلفی بر روابط خانوادگی و عاطفی داشته باشد و چگونه با آن‌ها مواجه شوند.

روایی و اعتبار تست کمال گرایی هیل

هیل و همکاران، (2004) گزارش دادند که همسانی درونی تست کمال گرایی هیل و همکاران بالا است که طیفی از 83/0 تا 91/0 برای همه خرده مقیاسها را در بر می گیرد (لول و لیمکی2009). در پژوهش جمشیدی و همکاران (1388) ضریب پایایی کل تست کمالگرایی هیل و همکاران از روش آلفای کرونباخ 89/0 بود.

 • عبارات تست کمالگرایی را بررسی کنید و مشخص کنید که کدام گزینه برای شما بهتر توصیف یا کاربرد دارد.
 • به منظور کسب بیشترین سود از این آزمون، لطفا تا حد امکان صادقانه پاسخ دهید.لطفاً عبارات تست کمالگرایی را با دقت بخوانید،
 • بیش از حد در مورد سؤالات فکر نکنید. اولین پاسخی که به ذهن شما می رسد احتمالاً برای شما مناسب است
 • اگر برخی از سؤالات برای شما دشوار است،گزینه ای را انتخاب کنید که برای شما به طور کلی یا بیشتر اوقات درست است.

زمان سپری شده

00:00:00

---------------------------------------------------

در هر مرحله یکی از گزینه ها که به شما نزدیک تر است را انتخاب نمایید.

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است