تست طرحواره یانگ 90 سوالی

طرحواره 90 سوالی

طرحواره­‌های ناسازگار اولیه که تست طرحواره یانگ هم به همان اشاره دارد، باورهایی هستند که افراد درباره خود، دیگران و محیط دارند و به طور معمول ازارضاء نشدن نیازهای اولیه به خصوص نیازهای هیجانی در دوران کودکی سرچشمه می­ گیرد.

برای داشتن یک درمان خوب، ابتدا یک تشخیص درست نیاز است. تست طرحواره برای رسیدن به یک تشخیص درست طراحی شده است. مزیت تست 90 سوالی طرحواره به تست 232 سوالی کوتاه بودن و در عین حال کامل بوذدن آن است که باعث می شود متخصصین بالینی روانشناسی از این تست به طور گسترده تری نسبت به نسخه بلند آن استفاده کنند.

مشخصات تست

 • 90 سوال

 • 20 دقیقه

 • تفسیر تخصصی

 • 109 هزارتومان

معرفی تست طرحواره 90 سوالی

طرحواره­‌های ناسازگار اولیه که تست طرحواره یانگ هم به همان اشاره دارد، باورهایی هستند که افراد درباره خود، دیگران و محیط دارند و به طور معمول ازارضاء نشدن نیازهای اولیه به خصوص نیازهای هیجانی در دوران کودکی سرچشمه می­گیرد.

برای داشتن یک درمان خوب، ابتدا یک تشخیص درست نیاز است. تست طرحواره برای رسیدن به یک تشخیص درست طراحی شده است. همچنین می دانید که هر فردی اعتقادات و باورهایی دارد که از کودکی در او شکل گرفته و ریشه ساخته اند؛ این باورها همان طرحواره‌هایی هستند که بر روی زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و تحصیلی فرد تأثیر شدید می گذارند.

این باورها در حکم تله های شخصیتی هستند که بر روی مهمترین جنبه های زندگی تأثیرات شدید می گذارند و تمام انتخاب، رفتارها و تصمیم های فرد را تحت تأثیر خود قرار میدهند. درحالی که حتی خود فرد هم نمیداند که این رفتارها کنترل شده نبوده و ناشی یکسری باورها و اعتقادات نادرست هستند که اغلب از کودکی در او شکل گرفته و به صورت ریشه ای رشد کرده اند.

طرحواره ها چطور شکل می گیرند؟

یکی از بزرگترین عوامل در ایجاد طرحواره ها برآورده نشدن نیازهای عاطفی اصلی در دوران کودکی است. این نیازهای اصلی عبارتند از:

 • احساس امنیت و دلبستگی ایمن به دیگران
 • احساس هویت و خودمختاری
 • آزادی بیان و درخواست آنچه از دیگران نیاز دارند
 • امنیت و محدودیت ها و مرزهای مناسب سن کودک
 • توانایی بازی کردن

علاوه بر این، چهار نوع تجربه منفی نیز می تواند به رشد طرحواره ها کمک کند. این 4 تجربه شامل:

 • نیازهای برآورده نشده: این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که شما محبتی از مراقبین دریافت نکنید یا دیگر نیازهای عاطفی اصلی را برآورده نکنید.
 • آسیب دیدن یا قربانی شدن: مثلا وضعیتی که در آن آزار، ضربه یا ناراحتی شدیدی را تجربه کرده اید.
 • افراط یا تفریط در محدودیتها: والدین شما ممکن است بیش از حد محافظت کننده باشند یا بسیار سهل گیر باشند و معنی مرزبندی را به شما انتقال ندهند.
 • درونی سازی رفتارها و باورهای والدین: شما ممکن است با برخی از رفتارها و باورها همذات پنداری کنید و برخی دیگر را درونی کنید. بعضی از آنها ممکن است به طرحواره ها تبدیل شوند، و برخی دیگر به حالت هایی تبدیل می شوند که سبک های مقابله نامیده می شوند و در ادامه توضیح خواهیم داد.

انواع طرحواره ها

طرحواره ها معمولاً در دوران کودکی ایجاد می شوند و اکثرا در برابر تغییر مقاوم هستند. اما اگر طرحواره ها مدیریت نشوند، می توانند الگوهای منفی ایجاد کنند که اغلب از طریق تعاملات ناسالم ادامه می یابند و مشکل ساز هستند. هنگامی که درگیر یک طرحواره هستید، می تواند به طور ناخودآگاه بر افکار و اعمال شما تأثیر بگذارد. بیشتر مردم  درگیر بیش از یک طرحواره هستند. کارشناسان 18 طرحواره مجزا را شناسایی کرده اند، اما همه آنها در یکی از پنج این دسته قرار می گیرند:

 1. کناره گیری و قطع ارتباط: شامل طرحواره هایی است که ایجاد روابط سالم را دشوار می کند.
 2. اختلال در استقلال و عملکرد: شامل طرحواره هایی است که ایجاد حس اعتماد به خود و عملکرد را در بزرگسالی دشوار می
 3. اختلال در مرزبندی و محدودیتها: طرحواره هایی که بر خود کنترلی و توانایی احترام به مرزها و محدودیت ها تأثیر می گذارد.
 4. ایثار افراطی: طرحواره هایی که فرد در آن نیازهای دیگران بیشتر از نیازهای خودش اولویت دارد.
 5. مراقبت بیش از حد و بازداری، شامل طرح‌واره‌هایی است که فرد برای اجتناب از شکست یا اشتباه، به طور افراطی خود و احساساتش را کنترل و سرکوب می کند.
همچنین 18 طرحواره اصلی شامل: طرحواره محرومیت عاطفی، طرحواره بی اعتمادی، طرحواره وابستگی، طرحواره نقص یا شرم، طرحواره استحقاق، طرحواره خود رشد نیافته، طرحواره بیگانگی یا انزوای اجتماعی، طرحواره رها شدگی، طرحواره آسیب پذیری ، طرحواره شکست، طرحواره عدم کنترل خود، طرحواره تأیید، طرحواره تنبیه، طرحواره معیارهای سختگیرانه، طرحواره منفی نگری یا بدبینی، طرحواره ایثار، طرحواره انقیاد
مطابق نظر یانگ (۱۹۹۹) بعضی افراد به خاطر تجارب کودکی منفی، طرحواره‌­های ناسازگار اولیه را ایجاد می‌­کنند که به شیوه تفکر، احساس و رفتار آن ها در روابط صمیمانه بعدی و سایر جنبه­‌های زندگی شان تأثیر می­ گذارد. یانگ معتقد است که طرحواره‌­ها به دلیل ارضاء نشدن نیاز­های هیجانی اساسی دوران کودکی بوجود می آیند که این نیازها عبارتند از: دلبستگی ایمن به دیگران، خودگردانی، تفاوت و هویت، آزادی در بیان نیازها و هیجان­ های سالم، خودانگیختگی و تفریح، محدودیت­ های واقع بینانه و خویشتن داری.

قبل از رفع طرحواره های ناسازگار و رهایی از تله‌های شخصیتی، نیاز است که تک تک آنها را شناسایی کنیم. برای یافتن این تله ها می توان از تست طرحواره استفاده کرد. این تست به ما نشان خواهد داد که دلیل و منشأ اصلی حواسی پرتی ها، فراموشی ها، بی حالی ها، سستی ها، برنامه ریزی های بدون عمل، رفتن سراغ افراد نادرست در زندگی و موارد مشابه، چیست. با شناخت درست منشأ این مشکلات، میتوان برای رفع آنها اقدام کرد.

با تست طرحواره ۹۰ سوالی و تنها در عرض چند دقیقه می تواند سرمنشأ تقریباً تمام مشکلات بنیادی زندگی را روشن سازد. هرگز به دنبال جواب صحیح نباشید؛ چراکه جواب صحیحی در کار نیست! اگر به سوالی برخوردید که جواب دقیق برای آن ندارید، می توانید نزدیک ترین جواب به حس خود را انتخاب کنید.

روایی و اعتبار تست طرحواره 90 سوالی

پایایی پرسشنامه

در پژوهش غیاثی و همکاران در سال 1390 آلفای کرونباخ برای عامل اول، 86/0، عامل دوم 81/0، عامل سوم 74/0، عامل چهارم 65/0، عامل پنجم 77/0، عامل ششم 72/0، عامل هفتم 66/0، عامل هشتم 77/0، عامل نهم 74/0، عامل دهم 66/0 ،عامل یازدهم 37/0 و عامل دوازدهم 60/0 گزارش شد.

روایی پرسشنامه

در پژوهش آنها درصد واریانس استخراج شده برای عامل اول، 52/32، عامل دوم 77/5، عامل سوم 27/5، عامل چهارم 96/3، عامل پنجم 06/37، عامل ششم 32/30، عامل هفتم 55/6، عامل هشتم 32/6، عامل نهم 80/31، عامل دهم 67/9، عامل یازدهم 24/31 و عامل دوازدهم 98/12 و براي تعیین میزان روایـی همزمان عامل‌های پرسشنامه از مقیاس نگرش‌های ناکارآمد استفاده شد و روش آماري ضـریب 
همبستگی پیرسون در تمامی عامل‌ها معنادار می‌باشد و فقط در طرح‌وارة استحقاق مقدار کمی است.

نکات مهم تست طرحواره 90 سوالی

 • عبارات تست طرحواره 90 سوالی را بررسی کنید و مشخص کنید که کدام گزینه برای شما بهتر توصیف یا کاربرد دارد.

 • به منظور کسب بیشترین سود از این آزمون، لطفا تا حد امکان صادقانه پاسخ دهید.لطفاً عبارات تست طرحواره را با دقت بخوانید،

 • بیش از حد در مورد سؤالات فکر نکنید. اولین پاسخی که به ذهن شما می رسد احتمالاً برای شما مناسب است

 • اگر برخی از سؤالات برای شما دشوار است،گزینه ای را انتخاب کنید که برای شما به طور کلی یا بیشتر اوقات درست است.

زمان سپری شده

00:00:00

---------------------------------------------------

در هر مرحله یکی از گزینه ها که به شما نزدیک تر است را انتخاب نمایید.

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است