مرور برچسب

آزمون وسواس

تست آنلاین وسواس فکری

وسواس فكری یا ocd عبارت است از افكار سمج و تصورات تكرار شونده‌ای كه ایجاد اضطراب و نگرانی می‌كند. وسواس فکری یعنی مدام تصور می‌کنید کاری را انجام…