جست و جوی برچسب

آموزش

شرایط مناسب یادگیری در خانه

دانش‌آموزان در محیط خانه و مدرسه نیازمند شرایط مناسبی برای یادگیری هستند. در این مقاله راهکارهایی برای والدین در…

بازی های آموزشی در محیط کار

تحقیقات نشان داده‌است که مساله آموزش در سازمان‌ها و محیط‌های کار بهترین بازگشت سرمایه‌گذاری را برای سازمانها به…