مرور برچسب

افسانه ی عشق

افسانه هایی درباره عشق

عشق یکی از قدیمی ترین پدیده ها و کشش های انسانی است. افسانه ها و اسطوره های مختلفی در این رابطه وجود دارد که برخی افسانه ها در حد افسانه مانده اند و…