مرور برچسب

بارش ذهنی

بارش ذهنی

چه میزان از بارش ذهنی برای حل مشکلات استفاده می کنید؟ احتمالا، حداقل یک بار آن را استفاده کرده اید، حتی اگر متوجه آن نباشید. برای دهه ها، مردم برای…

نقشه های ذهنی

آیا تا به حال با اطلاعات متناقضی روبرو شدید که نتوانسته اید با هم متناسب کنید و آنها را بهم ربط دهید؟ آیا ارتباط بین مفاهیمی که در کلاس درس می شنوید…