مرور برچسب

برج لندن

آزمون برج لندن

آزمون برج لندن در سال 1982 توسط شالیس به منظور ارزیابی عملكرد اجرایی بویژه تشخیص نقص در برنامه ریزی و اختلال در توانایی حل مسئله بیمارانی كه ضایعات لب…