مرور برچسب

تکنیک های حافظه

روانشناسی رنگ سال ۱۴۰۰

به طور خلاصه روانشناسی رنگ، عبارت است از مطالعه رنگ‌ها در رابطه با رفتار انسان. هدف روانشناسی رنگ تعیین چگونگی تأثیر رنگ بر تصمیمات روزمره ما مانند…

نقشه های ذهنی

آیا تا به حال با اطلاعات متناقضی روبرو شدید که نتوانسته اید با هم متناسب کنید و آنها را بهم ربط دهید؟ آیا ارتباط بین مفاهیمی که در کلاس درس می شنوید…