مرور برچسب

خلاقیت

روانشناسی رنگ سال ۱۴۰۰

به طور خلاصه روانشناسی رنگ، عبارت است از مطالعه رنگ‌ها در رابطه با رفتار انسان. هدف روانشناسی رنگ تعیین چگونگی تأثیر رنگ بر تصمیمات روزمره ما مانند…

بهبود قدرت تخیل

یکی از ارزشمندترین دارایی‌های انسان، قدرت تخیل است. آیا تابه‌حال به این توانایی فوق‌العاده‌ی‌ بشری و تأثیر آن در زندگی فکر کرده‌اید؟ آیا می‌دانید تخیل…

ارتباط خلاقیت و بازی

بین فرایند خلاق و بازی ارتباط ها و همپوشی های بسیاری وجود دارد. بازی و خلاقیت ویژگی های مشترکی دارند. در حقیقت بازی غالبا بخشی از فرایند خلاق است.…

خلاقیت چیست؟

بسیار مهم است تا تعریف مشخصی از خلاقیت داشته باشیم. چرا که دو تعریف متفاوت در این زمینه وجود دارد. اولین مورد خلاقیت فنی است که افراد، تئوری ها، ایده…