جست و جوی برچسب

خلاقیت

روانشناسی رنگ سال ۱۴۰۰

به طور خلاصه روانشناسی رنگ، عبارت است از مطالعه رنگ‌ها در رابطه با رفتار انسان. هدف روانشناسی رنگ تعیین چگونگی…

بهبود قدرت تخیل

یکی از ارزشمندترین دارایی‌های انسان، قدرت تخیل است. آیا تابه‌حال به این توانایی فوق‌العاده‌ی‌ بشری و تأثیر آن در…

نوروساینس خلاقیت

مغز انسان توسط شیار نسبتا عمیقی به نام شیار طولی به دونیمکره تقسیم می شود. نیمکره راست و نیمکره چپ. نیمکره چپ در 95…

ارتباط خلاقیت و بازی

بین فرایند خلاق و بازی ارتباط ها و همپوشی های بسیاری وجود دارد. بازی و خلاقیت ویژگی های مشترکی دارند. در حقیقت بازی…

افزایش خلاقیت تیمی

براساس یک مطالعه در سال 2010، مدیران اجرایی خلاقیت را مهم ترین عامل موفقیت می دانند. تاثیر و اهمیت خلاقیت و نوآوری…