جست و جوی برچسب

ظاهر کودکان اوتیسمی

ظاهر کودکان اوتیسمی

اوتیسم در درجه اول یک اختلال ژنتیکی است، اگرچه برخی عوامل محیطی وجود دارد که باعث ایجاد چالش هایی در مهارت های…