مرور برچسب

موفقیت

ویژگی‌های افراد خودشکوفا

افراد خودشکوفا دارای ویژگی هایی هستند که دیگران ندارند. آن ها دستاوردها و اهدافی در زندگی دارند که آن ها را از دیگران متمایز می‌کند. مازلو با مطالعه…

دلایل موفقیت معدل پایین ها

متاسفانه بسیاری از والدین گمان می کنند که موفقیت فرزندان آنها در گرو درس خواندن و نمره های درسی بالاست، اگر اینطور است پس دلیل موفقیت معدل پایین ها…