مرور برچسب

HosheHaiajani3-2

خودکنترلی و افزایش تسلط بر خود

خودکنترلی به معنی کنترل خود در راه تسلط بر خواسته ها و تمایلات فردی است. افرادی که خودکنترلی دارند می توانند آنچه می خواهند را مدیریت کنند تا اطمینان…