تست اختلال شخصیت مرزی

پرسشنامه شخصیت مرزی (BPI) توسط لیشنرنیگ در سال (1999) و به منظور سنجش صفات شخصیت مرزی در نمونه های بالینی و غیربالینی ساخته شده و به صورت بلی / خیر جواب داده می شود. این پرسشنامه در اصل بر اساس مفهوم کرنبرگ (1967) از سازمان بندی شخصیت مرزی و همچنین ملاک های تشخیصی DSM-IV ساخته شده است. پرسشنامه شخصیت مرزی (BPI) شامل عامل هایی برای سنجش آشفتگی هویتی، مکانیزم های دفاعی اولیه، واقعیت آزمایی آسیب دیده، و ترس از صمیمت می باشد. آزمون قرار گرفته در سایت جعبه ابزار ذهنی معتبرترین نسخه تست شخصیت مرزی با تفسیر معتبر است که همین حالا می توانید این آزمون را انجام دهید.

دستورالعمل تست اختلال شخصیت مرزی

---------------------------------------------------
در این پرسشنامه پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما دربرابر سوال باشد

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

اختلال شخصیت مرزی (BPD) یک اختلال مزمن و ناتوان‌کننده است که با نشانه‌هایی نظیر بی‌نظمی عاطفی، پرخاشگری، آسیب رساندن به خود و تمایلات مزمن به خودکشی، هزینه‌‌های بالایی را بر جامعه تحمیل می‌نماید. شیوع این اختلال در جمعیت عمومی 6/1 تا 9/5 درصد بوده و در زنان بیشتر از مردان دیده می‌شود.

شخصیت مرزی، الگوی فراگیر بی ثباتی در روابط بین فردی، خودانگاره و عواطف، به همراه تکانشگری، رفتارهای خودکشی، احساس های مزمن پوچی و اندیشه پردازی پارانویایی گذرا و مرتبط با تنیدگی است که در اویل بزرگسالی آغاز شده و در زمینه های گوناگون خود را نشان می دهد (انجمن روانپزشکی، 2111). کرنبرگ (1967) در یک تئوری نظری، سازمان شخصیت شخصیت افراد مختلف را در چارچوب یک پیوستار نشان داده است. در این الگو و این طیف، سازمان شخصیت در سه سطح از هم متمایز هستند: روان آزدگی، مرزی و روانگسستگی. کرنبرگ معتقد است پاره ای از اختلالات شخصیت که در DSM بدان ها اشاره شده است، ریشه در سازمان شخصیت مرزی دارند. و از این حیث اختلال شخصیت مرزی لقب گرفته است که نشانه های روان آزردگی و روان گسستگی را دارد.

سطح روان آزردگی سازمان شخصیت، نشانگر یک هویت رشدنیافته است که با بروز احساس گناه ناشی از فرمان، شکل پیچیده ای پیدا کرده و به استقرار یک من آسیب دیده منتهی می گردد. چنین الگویی شاید به شخصیت های آزارپذیر، افسرده، وسواس، وابسته و هیستریک منتهی شود.

سازمان شخصیت در سطح روانگسستگی با نشانه هایی مانند سردرگمی بین خود و دیگران، خود و محیط فیزیکی همراه است که رفتارهایی پرخاشگرانه شدید این سطح از سازمان شخصیت را بهتر نمایان ساخته و در این صورت فرد هویت انسجام نیافته ای را تجربه می کند.

شخصیت در سطح مرزی بین دو دامنه سازمان روان آزردگی و روانگسستگی قرار دارد. تفاوت اساسی بین سازمان شخصیت مرزی و روان آزردگی در این است که در سازمان مرزی درپاره ای از مواقع، دوره های آسیب در واقعیت تجربه می شود. همچنین، در سازمان شخصیت مرزی اغلب از مکانیزم های دفاعی نخستین استفاده می شود (میلون و همکارن، 1994). گرچه اختلال شخصیت مرزی می تواند از سطح سازمان شخصیت مرزی که در نظریه کرنبرگ مطرح است ناشی شود، ولی سازمان شخصیت مرزی لزوماً با اختلال شخصیت مرزی یکی نیست. بیماران مبتال به اختلال شخصیت مرزی در مرز بین روان آزردگی و روان گسستگی قرار گرفته و با بی ثباتی فوق العاده عاطفی، خلق، رفتار و مشکالت مربوط به روابط موضوعی مشخص می گردند (میلون و همکاران، 1994).

فاکتورهای تست اختلال شخصیت مرزی

تست شخصیت مرزی آنلاین فاکتورهای زیر را اندازه گیری می کند، که مجموع این فاکتورها نمره کل تست شخصیت مرزی را تشکیل می دهند.

آشفتگی هویتی

مفهوم «هویت» ساختاری پیچیده و در هم تنیده از درون مایه های شناختی، زیست عصب شناختی، روانی – اجتماعی، فرهنگی، رشدی، روان پویشی، و روانی – جنسی است و اهداف دراز مدت، الگوهای دوستی، انتخاب شغل، ارزش ها، وفاداری جمعی و ملی، و گرایش و کردار جنسی را در برمی گیرد.

افرادی که مشکل آشفتگی هویتی دارند نمی دانند که هستند، برای چه به دنیا آمده اند، و برای امروز و فردایی بهتر و آسوده تر چه باید بکنند. اینان در امروز سرگردان و سردرگم و به فردا نا امیدند و از این رو تنش، تشویش، اضطراب، ترس و هراس و افسردگی (یک قطبی و یا دو قطبی) و ناکامی و خشم و پرخاشگری را بارها و بارها می آزمایند.

مکانیزم های دفاعی اولیه

سازوکار دفاعی عبارت است از واکنش ناخودآگاه خود (من) به عنوان قسمتی از شخصیت به منظور کاهش اضطراب از طریق تغییر در ادراک واقعیت. مکانیسم‌های دفاعی شیوه‌هایی هستند که افراد به‌طور ناخودآگاه در برابر رخدادهای اضطراب‌آور به کار می‌برند، تا از خود در برابر آسیب‌های روانی محافظت کنند. اندیشهٔ به‌کار گرفتن این اعمال دفاعی در سال ۱۸۹۴ توسط زیگموند فروید مطرح شد. توضیح در رابطه با مکانیزم های دفاعی بسیار مفصل است، اما به همین مقدار کوتاه بسنده می کنیم که مکانیسم های دفاعی که افراد به کار می برند در 4 سطح: سطح اولیه یا آسیب زا، سطح دوم یا ناپخته، سطح سوم یا روان نژند، و سطح چهارم یا بلوغ یافته تقسیم می شوند.

واقعیت بینی ناسالم

افراد سالم می توانند بین آنچه واقعیت است و آنچه نیست تمایز قائل شوند. افرادی که دارای اختلال های نورتیک هستند نیز از این بابت مشکلی ندارند، یعنی بین آنچه که واقعی ایست و رخ می دهد و آنچه که واقعی نیست یا توهم است می توانند تفکیک قائل شوند. برای مثال، صداهایی که وجود خارجی دارند را نمی شنوند، یا وقتی شواهدی وجود ندارد مدعی نمی شوند که دیگران در پی صدمه زدن به آنها هستند.

ترس از صمیمت

افراد دچار اختلال شخصیت مرزی مشکلات زیادی را در روابط اجتماعی و عاطفی خود تجربه می کنند و این مورد از نظر اجتماعی نمود بسیار بالایی در آنها دارد. به طوری که طرف مقابل عدم ثبات در عواطف، هیجانات و رفتار فرد را کاملا مشاهده می کند، یکی از اصلی ترین جنبه های روابط عاطفی افراد دچار اختلال شخصیت مرزی ترس از صمیمیت است.

سخن پایانی

تست شخصیت مرزی آنلاین لیشریگ توسط تیم تخصصی بالینی و روانسنجی جعبه ابزار ذهنی تهیه و تدارک دیده شده است که استفاده گسترده ای در ارزیابی و تشخیص اختلال شخصیت مرزی دارد. این تست به جز این که مشخص می کند آیا شما این اختلال را دارید یا خیر همچنین ویژگی های شخصیتی زیادی در رابطه با شما را آشکار می کند.

لیشرینگ (1999) در پژوهش خود نشان داد همسانی درونی و پایایی بازآزمایی این آزمون در حد رضایتبخشی قرار دارد. به شکلی که آلفای کرونباخ مولفه های این آزمون در دامنه بین 0.68 تا 0.91 بود، همچنین میزان باز آزمایی آن بین 0.73 تا 0.89 بدست آمد. همچنین وی در این پزوهش روایی تمیزی و تشخیصی این مقیاس را مطلوب گزارش نمود. در پژوهش محمدزاده و رضایی (1390) روایی و پایایی این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته شد. روایی همزمان با ضریب 0.70 و همبستگی خرده مقیاس ها با کل مقیاس و با یکدیگر با ضرایب 0.71 تا 0.80 و سه نوع اعتبار بازآزمایی، دونیمه سازی و همسانی درونی به ترتیب با ضرایب 0.80 ، 0.83 و 0.85 بدست آمد

مشخصات تست اختلال شخصیت مرزی

تعداد سوال

زمان

تفسیر تخصصی

قیمت

به اشتراک گذاری

امتیاز 3.3 (89 مشارکت)
نمونه تفسیر
قیمت